Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

OM OSS - NäTVERK

Nätverk

NÄTVERK INOM SVERIGES ÅKERIFÖRETAG

Sveriges Åkeriföretag har ett antal nätverk som våra medlemmar kan delta i. Nätverken är till för att ta vara på kunskaper och synpunkter och säkerställa våra medlemmars möjligheter att påverka. Som medlem kan du engagera dig genom att delta i konferenser eller vara med och driva frågor som intresserar dig.

 

Nätverken är rådgivande till både styrelse och ledning och har även en funktion som remissorgan till Sveriges Åkeriföretag. I varje nätverk finns en ansvarig person på Sveriges Åkeriföretags kontor, en av styrelsen utsedd referensgrupp och en ordförande. Deltagarna i referensgruppen är utsedda bland särskilt insatta medlemmmar.

 

Klicka på respektive nätverk i den vänstra menyraden och läs mer.

 

Våra nätverk

• Bygg- och anläggningstransporter

• Dispenstransporter och vägtransportledning

• Kollegahjälpen

• Lantbrukstransporter

• Miljötransporter

• Skogslogistik

• Tank och bulk

• Åkerihistoriska

Bli medlem