Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

MEDLEMSSERVICE - VANLIGA FRåGOR

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar YKB, medlemskapet, Fair Transport, Sveriges Åkeriföretag och åkerinäringen.


YKB

 

1 - Kan jag få dispens av Transportstyrelsen från kravet på fortbildning om jag inte hinner gå klart före 10 september 2016?

 

Nej. Transportstyrelsen har inte mandat att pröva frågor om undantag från krav på fortbildning.

Om du har en C-behörighet på ditt körkort, och omfattas av hävdvunnen rätt, måste du ha gått din första fortbildning innan den 10 september 2016. Du måste ha gått fortbildningen i så god tid att du har hunnit få ett yrkeskompetensbevis (för C-behörighet) för att få köra godstransporter med tung lastbil.

 

2 - Förlorar jag rätten för alltid att köra transporter om jag inte är klar i tid?

 

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. En fortbildning ska omfatta minst 35 timmar och får delas upp i delkurser som är minst sju timmar vardera.

 

3 - Kan jag välja om jag vill gå en fortbildning för persontransporter eller för godstransporter?

 

Om du har ett körkort för tung lastbil måste du gå en fortbildning för godstransporter. Om du har ett körkort för buss måste du gå en fortbildning för persontransporter. Om du har körkort för både buss och tung lastbil behöver du bara gå en fortbildning och kan välja ett av transportslagen.

 

4 - Vilket är utbildningsanordnarens ansvar?

 

När en förare har gått klart en fortbildning om minst 35 timmar ska utbildningsanordnaren omgående rapportera genomförd utbildning till Transportstyrelsen och i samband med rapporten, utfärda ett intyg till föraren om genomförd fortbildning.

Om en förare har gått delkurserna hos olika utbildningsanordnare ska den som anordnar den sista delkursen efterfråga intyg om tidigare genomförda delkurser för att fortbildningen ska kunna bli genomförd. Den som anordnat den sista delkursen ska utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till föraren som ska innehålla uppgifter om utbildning hos samtliga utbildare.

 

5 - Vilket är förarens ansvar?

 

Om du har gått delkurserna hos olika utbildningsanordnare ska du kunna visa intyg för tidigare genomförda delkurser innan den sista delkursen genomförs.

Ett yrkeskompetensbevis utfärdas först sedan avgiften för kompetensbeviset (150 kr) inkommit till Transportstyrelsen och att du har ett giltigt körkort för den körkortsbehörighet som beviset avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats. Om du betalar för sent innebär det att du måste genomföra en ny fortbildning (minst 35 timmar).

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades.

 

6 - Vad gäller för en perosn som har hävdvunnen rätt för t ex C-behörighet men som vill ta D-behörighet och bli bussförare eller vice versa?

 

En förare har C-behörighet sedan 2001 och omfattas av hävdvunnen rätt. Om föraren vill bli bussförare och ta D-behörighet, kan föraren då gå en kompletterande grundutbildning på 35 eller 70 timmar för att få yrkeskompetensbevis för persontransporter?

Nej, föraren ska gå en förkortad grundutbildning på 140 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis för persontransporter, eftersom föraren inte har genomgått en grundutbildning för godstransporter.

 

7 - Vad händer om jag har gått fyra av fem delkurser den 10 september 2016 och har hävdvunnen rätt för C?

 

Om du inte är klar med alla delkurser innan den 10 september får du inte arbeta som förare förrän du har gått de delkurser som återstår av fortbildningen. Du måste även ha ditt yrkeskompetensbevis med dig under körning.

 

8 - Om jag går alla delkurser på YKB men inte betalar fakturan i tid, vad händer då?

 

Efter att föraren har genomgått sina 5 delkurser rapporteras denna till Transportstyrelsen att fortbildningen är genomförd. Därefter har föraren 1 år på sig att genomföra betalningen, ett år räknas från det datum då föraren genomförde den sista delkursen. Genomförs inte betalningen tillverkas inget YKB-intyg och redan genomförda kurser förfaller.

 

9 - Var anmäler jag mig till YKB?

 

I menyn till vänster under Utbildningar hittar du YKB, klicka där och välj sedan din aktuella region och följ instruktionerna.


Om medlemskapet

 1. Hur blir jag medlem och vad kostar det?

Medlemskapet kostnad baseras på åkeriets omsättning och består av en grundavgift och en serviceavgift. Se avgiftstabellen för mer information.

 

För att bli medlem klickar du på medlemsansökan och fyller i ett enkelt formulär och skickar in. Vi kontakter dig inom kort.


Vad får jag som medlem i Sveriges Åkeriföretag?

 1. Fair Transport - Som medlem kan du också gå med i och ta ställning för Fair Transport – sunda transporter från sunda åkeriföretag. Med Fair Transport vill vi underlätta för alla som köper transporter att göra bra val och inte bara tänka lägsta pris.
 2. Expertråd - Det kan vara svårt för dig som åkeriföretagare att själv hålla ordning på alla regler och krav. Som medlem får du tillgång till expertis i frågor om fordon och teknik, internationella transporter, juridik och mycket mer.
 3. Förmånliga avtal - Vi erbjuder våra medlemmar bra rabattavtal på ett stort antal produkter och tjänster. Det är vår ambition att alla medlemsföretag genom att nyttja avtalen ska kunna spara in hela eller en betydande del av medlemsavgiften, varje år.
 4. Senaste nytt - Som medlem får du 12 nummer om året av Svensk Åkeritidning och 4 nummer av din regionala tidning. Och via webben får du dagsfärska nyheter om hela åkerinäringen.
 5. Åkerihandboken - Åkerihandboken är åkerinäringens eget uppslagsverk och innehåller det mesta av de lagar, regler och bestämmelser som omgärdar åkeriverksamheten. Åkerihandboken är en medlemsförmån. För att komma åt den behöver du logga in och sedan klicka på Medlemsservice.
 6. Specialtjänster - Som medlem får du tillgång till ett antal tjänster, till exempel transportekonomi. Det är ett antal program du kan använda dig av för att få hjälp med att räkna på hur lönsam en affär är. Du får också information om både drivmedelstillägg och kostnadsutveckling
 7. Ett nätverk av kunskap - Som medlem får du tillgång till ett brett nätverk av kompetenta branschkollegor, via Sveriges Åkeriföretags kunniga medarbetare och alla våra nätverk.
 8. Egen komradiokanal - Som medlem får du tillgång till Sveriges Åkeriföretags rikskanal, vår egen komradiokanal. 
 9. Opinionsbildning -  Du behöver inte jobba med opinionsbildning och lobbying, vi gör det åt dig.
 10. Certifieringsarbete - Vi ligger långt framme i certifieringsarbete inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Vi kan hjälpa dig med verktyg och ge tillgång till rådgivare med specifik branschkunskap.
 11. Kompetensutveckling - Vi ger dig tillgång till ett brett utbud av kompetensutvecklingsprogram speciellt framtagna för åkeriföretagare. Läs mer om våra utbildningar i vänstermenyn under Utbildningar.
 12. Aktiviteter - Du är välkommen att delta i de evenemang och seminarium vi arrangerar för alla våra medlemsföretag.

Fair Transport

 

1 - Vad är Fair Transport och varför ska jag vara med?

 

I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Allt i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Det blir en negativ spiral som måste brytas. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

För att vara med i Fair Transport skriver du som medlem i Sveriges Åkeriföretag under på att följa ett antal åtaganden som handlar om trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företagandet. Tack vare dessa åtaganden gör vi skillnaden på bra och en dålig transport tydligare. Och underlättar för transportköparna att göra rätt och bra val.

 

Åkerier som är med i Transport lyfter vi fram och uppmärksammar som sunda transporter från ansvarsfulla åkerier.

 

2 - Kan transportköpare skriva under Fair Transport?

 

Nej, ställningstagande kan endast en medlem skriva under. Däremot kan transportköpare göra ett aktivt val att köpa just en Fair Transport.


Om Sveriges Åkeriföretag

 

1 - Vilka frågor driver ni aktivt?

 

Exempel på frågor vi driver är trafiksäkerhet, vägskatt och miljösmarta högkapacitetsfordon. Läs gärna vår broschyr Den rätta vägen, där vi mer i detalj berättar om frågorna vi driver.

 

2 - Hur kan jag som medlem få gehör för mina frågor?

 

Som medlem kan du alltid göra dig din röst hörd, framför allt på årsmöten.
Det finns också möjlighet att engagera sig som förtroendevald eller via något av våra nätverk. Dessutom har du alltid möjligheten att höra av dig till någon av våra medarbetare för att berätta vad du tycker i en fråga.


Om åkerinäringen

 

1 - Hur många åkerier finns det i Sverige?

 

8667 transportföretag är registrerade i Sverige, varav drygt 6300 är medlemmar hos oss.

 

2 - Hur söker jag trafiktillstånd?

 

Det gör du hos Transportstyrelsen

 

 

 

Bli medlem