Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

MEDLEMSSERVICE - TEKNIK

Teknisk rådgivning

Vi hjälper medlemsföretag med teknisk rådgivning, till exempel tolkning av lagstiftning och bestämmelser om fordon och transporter. Vi koordinerar medlemsföretagens intressen och verkar för goda förutsättningar i åkerinäringen.

Proaktiv påverkan och faktabaserad internationell samverkan med beslutsfattare är en avgörande framgångsfaktor. Beslut om regler och förutsättningar och/eller faktabaserad kunskap som påverkar åkerinäringen tas fram i flera olika forum.
 

Lobbying i åkerinäringens tekniska frågor fokuseras mot följande:

  • Förenta Nationerna, FN, i Genève
  • EU, Bryssel
  • IRU CIT i Genève, internationella tekniska kommittén
  • Nordiskt Vägforum, NVF Fordon och Transporter
  • Nationell politik
  • Internationell standardisering, där undertecknad medverkar via SIS

Ytterligare information finns under sakfrågor, rapporter och länkar.

Bli medlem