Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

JURIDIK - SÅ LAGNYTT

SÅ Lagnytt, lagar och författningar

PRENUMERERA PÅ SÅ LAGNYTT

 

Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag kan abonnera på uppdatering av svenska lagar och förordningar. Tack vare abonnemanget håller du dig ständigt uppdaterad kring de regelverk som styr svensk åkerinäring.

 

Sveriges Åkeriföretag har valt ut relevant lagstiftning som berör åkerinäringen. Lagstiftningen uppdateras relativt ofta och när det händer informerar vi våra medlemsföretag via mejl. 

 

Tjänsten innehåller regelbundna utskick över de ändringar som sker med kommentarer. Dessutom kommer ett nyhetsbrev cirka fyra gånger/år med information/nyheter/tips och råd från branschen.

SÅ LAGNYTT kostar 39 kr/månad och medlemsföretag.

 

Abonnera på uppdateringar av lagar.

 

relevanta lagar och författningar för dig som driver åkeriföretag

 

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna och att bilagor till författningarna kan saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen inför en förestående rättshandling. Informationen som publiceras här är alltså inte ägnad att ligga till grund för affärsmässiga eller andra beslut. Är du i behov av sådan information bör du ta kontakt med jurist eller annan expert. Du kan förstås också prata med oss på Sveriges Åkeriföretag.

 

Vi tar inget ansvar gentemot den som utifrån innehållet av denna information fattar något beslut eller vidtar annan åtgärd.

 

Som inloggad medlem kan du klicka på nedanstående rubriker och få mer information.

 

 

 

Transportrelaterad lagstiftning

YRKESTRAFIKLAGSTIFTNING M.M
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ÖVERLASTAVGIFT
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
KÖR- OCH VILOTIDER
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
CABOTAGE
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
VÄGTRANSPORTLAGEN OCH CMR
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
TRANSPORT AV AVFALL
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
TRANSPORT AV LEVANDE DJUR
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
TRANSPORT AV FODER
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
TRANSPORT AV LIVSMEDEL
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
CONTAINERS
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
UTBILDNING
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
RELATERADE FILER
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

Trafiklagstiftning

TRAFIK
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
FORDON
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
KÖRKORT
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
TRAFIKBROTT M.M.
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
PARKERING
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
VÄGMÄRKEN
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
VÄGSKATTER OCH AVGIFTER M.M.
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
TRAFIKSKADOR
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

Miljölagstiftning

MILJÖBALKEN
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

Avfall och återvinning

MILJÖBALKEN - UTDRAG
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
AVFALL
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ÅTERVINNING
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ÖVRIGT
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
SKATTER
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

Arbetsrätt och arbetsmiljö

ARBETSRÄTT
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ARBETSMILJÖ
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ARBETSMILJÖVERKET
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

Avtalsrätt och köprätt

AVTALSRÄTT
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
KÖPRÄTT
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
KONSUMENTLAGAR
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
UPPHANDLING
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
RÄNTA
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
INKASSO
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

Företagsjuridik

AKTIEBOLAG
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
EKONOMISK FÖRENING
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
HANDELSBOLAG OCH KOMMANDITBOLAG
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
EKONOMI OCH REDOVISNING
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
FÖRETAGSHYPOTEK
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
KONKURRENSLAGSTIFTNING
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
KONKURS OCH OBESTÅND
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
PRESKRIPTION
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

EU-lagstiftning

HÄMTA
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Bli medlem