Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

JURIDIK - LASTBILSKARTELLEN

Lastbilskartellen, så här gör du för att undersöka din rätt till skadestånd

Du har fortfarande möjlighet att delta i en process där ditt åkeri kan vara med och ställa återbetalningskrav på den stora europeiska lastbilskartellen som avslöjades häromåret. 2017 gällde det äldre lastbilsförvärv, NU våren 2018 är det aktuellt att gå vidare med nya  lastbilar på över 6 tons totalvikt som köpts eller leasats under åren 2003 – 2016.  Vi kallar den nya processen Lastbilskartellen.2

 

Det är den amerikanska advokatbyrån Hausfeld som åtagit sig att driva ärendet. De tar hela kostnaden om du inte skulle få ut något skadestånd. Den betalning för att utreda och driva hela denna jätteprocess Hausfeld kommer få, tar man bara från utgående skadestånd som betalas av kartellen. Av dessa skadestånd blir deras ersättning cirka en tredjedel av vad som utges.

 

Sveriges Åkeriföretag är inte involverade i själva processen, utan rekommenderar riskfri anslutning till Hausfeld och deras skadeståndskonsortium Financialright som bildats just för att skapa EN enda enhet som kräver alla skadestånden. Alla frågor ska ställas på detta sätt:

 

Som inloggad medlem kommer du åt all information.

 

 

 

Gör så här - Anvisningar från Hausfeld

Information för deltagande
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Nyregistrering
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Kundtjänst
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Information ur offentliga register
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Vad händer framöver?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

 

 

De lastbilsköpare som under 2017 till Hausfeld anmält lastbilsaffärer under åren  1997 – 2002 bör läsa detta: Förra årets stämningsansökan

 

Stämningsansökan lämnades in till Landgericht München I den 22 december2017. Stämningsansökan omfattade 85000 lastbilar från 3200 företag och är den största av sitt slag. Skada som orsakats de 3200 företagen uppskattas fortfarande av konkurrensekonomerna men är minst 500 miljoner EUR, med ränta till och med ränta över 1 miljard EUR.

 

De kunder som är med i stämningsansökan från 22 december kommer att uppmanas att inkomma med ytterligare uppgifter som behövs för att kunna upprätta det ekonomiska expertutlåtandet.

Det kommer ta många månader och kanske några år innan processen är klar och skadestånd kan komma att betalas ut.

 

Bli medlem