Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

JURIDIK - KöR- OCH VILOTIDER - JURIDIK

KÖR- OCH VILOTIDER

Här har vi samlat information om kör- och vilotider och företagskontroller för dig som är medlem.

 

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som har uppdraget att genom kontroll i företagets lokaler kontrollera att svenska transportföretag lever upp till kraven som ställs på dem i artikel 10 i förordning 561/2006/EG och följer reglerna om kör- och vilotider och färdskrivare.

 

Transportstyrelsen övertog 2011-01-01 detta uppdrag efter polisen. Efter en trög start har de enligt deras egen uppfattning under hösten 2012 kommit upp till den kontrolltakt som krävs för att Sverige ska uppfylla kraven från EU, det vill säga att varje år kontrollera tre procent av de dagsverken som utförs av fordon som omfattas av kör- och vilotidsreglerna.

 

Som inloggad medlem kan du klicka på nedanstående rubriker och få mer information.

 

 

 

 

Kör- och vilotider

FÖRARENS SKYLDIGHETER
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ARBETSGIVARINTYG
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
REGELVERK OCH ALLMÄN INFORMATION
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
CHECKLISTA VID VÄGKONTROLL AV KÖR- OCH VILOTIDER
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
KOMMISSIONENS VÄGLEDNINGAR
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
RISKBASERAD URVALSPROCESS
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ATT FÖRBEREDA UNDERLAG
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ANALYS OCH SANKTIONSAVGIFTER
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
FÖREBYGGANDE ARBETET MED EGENKONTROLL
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
FÖRETAGSKONTROLL (DÅ TRANSPORTSTYRELSEN BEGÄRT MATERIAL)
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
EFTER UNDERRÄTTELSE OM SANKTIONSAVGIFT
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Bli medlem