Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

JURIDIK - DATASKYDDSFÖRORDNINGEN - GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, även benämnd GDPR, att tillämpas i Sverige. Förordningen är ett resultat av en lång lagstiftningsprocess på EU-nivå och utgör en EU-rättslig förordning. Dataskyddsförordningen gäller därför som lag i Sverige men också i övriga medlemsstater inom Europeiska Unionen.
 
Från och med att förordningen börjar tillämpas i maj 2018 så är samtliga företag i Sverige skyldiga att efterleva bestämmelserna i förordningen. Föregångaren till dataskyddsförordningen är för Sveriges del Personuppgiftslagen, eller som den brukar kallas, PUL. Bestämmelserna i GDPR tar alltså sikte på hur, varför och med vilken rätt som företag i Sverige behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Ett misslyckande att efterleva dessa bestämmelser kan komma att leda till dyra administrativa sanktionsavgifter.
 
Bestämmelserna i GDPR är komplicerade och Dataskyddsförordningen är tyngd med juridiska facktermer och definitioner. Dessutom är förordningen i sig 88 sidor lång. I syfte att så långt som möjligt förbereda våra medlemsföretag för den omställning som GDPR kan medföra för medlemmens verksamhet, arbetar vi på Sveriges Åkeriföretag intensivt med frågan. Vi kommer fortlöpande att publicera material under denna sida, innefattandes bland annat vanliga frågor
 
Under sista kvartalet av 2017 och början av första kvartalet 2018 har vi genomfört totalt 7 informationsträffar landet runt. Informationsträffarna syftar till att ge våra medlemmar en grundläggande förståelse över vad GDPR är och innebär. Informationsträffen kan du som medlem även ta del av här på vår hemsida, om du loggar med dina medlemsuppgifter.
 

 

 

 

Informationsmaterial - Dataskyddsförordningen

Informationsfilm om GDPR (endast tillgänglig för inloggade medlemmar)
GDPR Informationsträff – Del I
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
GDPR Informationsträff – Del II
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
GDPR Information
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

 

Vanliga frågor om GDPR

Vanligt förekommande frågor om den nya dataskyddslagen och hur den påverkar dig som åkeriföretagare. (endast tillgänglig för inloggade medlemmar)
ALLMÄNT OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING/GDPR
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
BRANSCHSPECIFIKA FRÅGOR FÖR ÅKERINÄRINGEN
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ALLMÄNT OM ARBETSGIVARFRÅGOR
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

 

Mallar och checklistor - DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Frågebatteri till leverantörer
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Checklista & mall för register av behandling
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

 

 

 

Bli medlem