Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INTERNATIONELLT - SAKFRåGOR INTERNATIONELLT

Vikter och dimensioner

Med undantag av Sverige och Finland gäller följande generella begränsningar av fordonens dimensioner inom EU:

  • Längd för lastbil med släpvagn: 18,75 meter
  • Längd för dragbil med påhängsvagn: 16,5 meter
  • Bredd max 2,55 meter (2,60 meter för kyla/värmeisolerade fordon)
  • Höjd max 4,0 meter

TIR

Begreppet TIR är en förkortning av Transports Internationaux Routiers (Internationella vägtransporter) och innebär en gränsöverskridande vägtransport i enlighet med de regler och bestämmelser som anges i TIR-konventionen.

 

Parkeringar

På IRU:s hemsida finns en länk till TransPark där du kan söka parkeringsplatser i Europa.

 

Cabotage

Cabotage innebär att ett åkeri utför inrikestransporter i ett annat land än där åkeriet har sitt säte.

Bli medlem