Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

MEDLEMSSERVICE - INTERNATIONELLT

Internationellt

På den här sidan har vi samlat information för dig som kör internationella godstransporter. Som medlem kan du ta del av länkar regelverk, aktuella frågor och nyheter i menyn till vänster.

 

I internationella frågor samarbetar Sveriges Åkeriföretag med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Vi är också anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

 

Den 1 juli 2016 träder en fransk lag om minimilön ikraft, den så kallade Loi Macron. Lagen handlar om en skyldighet för arbetsgivare att betala minimilön i Frankrike, detta gäller även för transportföretag som har anställda och som utför transporter till och från Frankrike, samt inrikes i Frankrike, cabotage. Lagen gäller även för de transportföretag som utstationerar chaufförer i Frankrike. Lagen gäller inte för transportföretag som endast transiterar gods genom Frankrike, alltså transport där inget gods överhuvudtaget lastas och/eller lossas i Frankrike. Transporter med fordon om maximalt 3,5 tons tillåten vikt omfattas inte heller. Egenföretagare omfattas inte av lagen.

Företag som omfattas av lagen ska utse en representant för det. Representanten kan vara en person i företaget eller en person som finns utanför företaget, till exempel en av transportföretaget inhyrd representant. Det krav som ställs på representanten är att den ska finnas i Frankrike oavsett om det är en fysisk person eller en juridisk person. Representanten ska kunna besvara frågor kring löner och anställningsförhållanden som myndigheter kan komma att ställa.

 

Avslutningsvis ska sägas att EU-kommissionen har anmält Frankrike till EU-domstolen då kommissionen anser att den franska lagen bryter mot EU-bestämmelser om fri rörlighet. Detta hindrar dock inte franska myndigheter att ändå tillämpa lagen fram tills att EU-domstolen har dömt i målet.

 

Mer information och blanketter på engelska finns till höger under realterade filer.

 

IRU

IRU (International Road Transport Union) är den internationella vägtransportorganisationen för gods- och passagerartrafik. IRU grundades redan 1948 och har idag 170 medlemsorganisationer i 73 länder.

 

Ändring av vägavgiften i Vitryssland från 1 oktober 2014

Från 1 oktober gäller nya vägavgifter i Vitryssland. Avgiften bestäms av antal axlar samt antal körda kilometer.

För mer information se bifogat dokument.

 

Nytt elektroniskt vägavgiftssystem i Vitryssland 1 augusti 2013

Den 1 augusti 2013 införde Vitryssland ett elektroniskt vägavgiftssystem för 815 kilometer väg. Systemet förutsätter att fordonen har en sändare ombord. Observera att det finns två typer av sändare, en för lätta fordon och en för tunga fordon.

Kravet på att använda en sändare finns för samtliga fordon över 3,5 tons totalvikt och samtliga lätta fordon som inte tillhör tullunionen mellan Vitryssland, Ryssland och Kazakstan.

 

 

Bli medlem