UTBILDNINGAR - LEDARSKAPSUTBILDNING

UTVECKLANDE LEDARSKAP - 3,5 DAGAR

Utvecklande ledarskap - UL är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet.

 

INNEHÅLL OCH SYFTE
Syftet med UL är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten.

 

Du får bland annat

  • 360 graders feedback
  • Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
  • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap
  • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
  • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
  • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare

 

 

 

Bli medlem