Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

MEDLEMSSERVICE - CERTIFIERING

Certifiering

CertifierinG

Hanteringen av övergången till ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 pågår för fullt. De gamla certifkaten förfaller med automatik i september 2018, tre år efter de nya standarderna fastställdes. Det gäller oavsett vilket datum som står på certifikaten om de gäller revision enligt ISO 14001:2004 eller ISO 9001:2008. Läs mer information om övergången under pdf-filer nedan.

 

Arbetet med ledningssystem och certifiering ger dig verktyg för att utvärdera, förbättra rutinerna och minska riskerna. Ett certifierat ledningssystem är också en bra grund att stå på inför framtida krav och utvecklingsmöjligheter. Oavsett storlek är det en fördel att certifiera verksamheten. Vilket företag behöver inte struktur, ordning och reda?

 

Sveriges Åkeriföretag utför tredjepartsrevisioner enligt ISO 14001:2015 (miljö), ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 39001:2012 (trafiksäkerhet) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö).


 

Fördelar med certifiering

  • Skapar ordning och reda och ger struktur i företaget
  • Hjälper dig att fokusera på rätt saker
  • Möjliggör företagsutveckling
  • Gör att anställda känner igen sig och lättare kan hantera förändringar i verksamheten
  • Ett värdefullt verktyg för att hantera risker och behålla kompetens inom företaget
  • I ditt ledningssystem kan du lägga till ett eller flera områden
  • Ett ledningssystem kan underlätta vid till exempel ett generationsskifte
  • Bidrar till ökad kundtillfredsställelse
  • Ger möjlighet till nya uppdrag

Många certifierade företag fortsätter att utvecklas och uppnår nya förbättringar. Revisionen ska vara en hjälp att utveckla ledningssystemet ytterligare så att det mognar och förfinas under arbetets gång.

 

Våra revisorer har många års erfarenhet inom transport- och logistikområdet. De bidrar till de ständiga förbättringar som standarden och företagsutveckling kräver.

 

Under Relaterade filer till höger ser du våra certifierade förertag.

Det finns även företag som har certifierade ledningssystem av andra certifieringsorgan. Dessa kan du hitta på www.certifiering.nu.

 

Som inloggad medlem kan du klicka på nedanstående rubriker och få mer information.

 

 

 

 

Certifieringar

CERTIFIERINGSPROCESSEN
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
PDF-filer
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Bli medlem