Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - UTBILDNINGAR

Här kan du lätt boka en kurs du är intresserad av. Nedan ser du de närmast förestående kurserna. Du kan söka en specifik kurs, önskat datum eller region.

YKB delkurs 5 - Trafiksäkerhet och Kundfokus (2017-11-25)
Halmstad
Vi tar upp riskerna i trafi ken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB delkurs 5 - Trafiksäkerhet och Kundfokus: Bookning

Starttid: 2017-11-25, Sluttid: 2017-11-25, Stad: Halmstad

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB delkurs 1 - Sparsam körning (2017-11-27)
Göteborg
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB delkurs 1 - Sparsam körning: Bookning

Starttid: 2017-11-27, Sluttid: 2017-11-27, Stad: Göteborg

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB delkurs 2 - Godstransporter (2017-11-28)
Göteborg
Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen branschanpassas då lastsäkring, lastning och lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB delkurs 2 - Godstransporter: Bookning

Starttid: 2017-11-28, Sluttid: 2017-11-28, Stad: Göteborg

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB delkurs 3 - Lagar och regler (2017-11-29)
Göteborg
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafi k och övriga villkor som gäller för godstransporter. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB delkurs 3 - Lagar och regler: Bookning

Starttid: 2017-11-29, Sluttid: 2017-11-29, Stad: Göteborg

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB delkurs 4 - Ergonomi & Hälsa (2017-11-30)
Göteborg
Kursdeltagaren får information om vikten av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbete. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB delkurs 4 - Ergonomi & Hälsa: Bookning

Starttid: 2017-11-30, Sluttid: 2017-11-30, Stad: Göteborg

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB delkurs 5 - Trafiksäkerhet och Kundfokus (2017-12-01)
Göteborg [Fullbokad]
Vi tar upp riskerna i trafi ken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.

YKB delkurs 5 - Trafiksäkerhet och Kundfokus: Bookning

Starttid: 2017-12-01, Sluttid: 2017-12-01, Stad: Göteborg

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB delkurs 3 - Lagar och regler (2017-12-02)
Spånga
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafi k och övriga villkor som gäller för godstransporter. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB delkurs 3 - Lagar och regler: Bookning

Starttid: 2017-12-02, Sluttid: 2017-12-02, Stad: Spånga

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Transportekonomi (2017-12-05)
Göteborg
Vår utbildning i Transportekonomi ger dig bättre kunskap som i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft och därmed förbättrar lönsamheten i företaget.
BOKA

Transportekonomi: Bookning

Starttid: 2017-12-05, Sluttid: 2017-12-05, Stad: Göteborg

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Affärsmannaskap Steg 1 (2017-12-06)
Jönköping
Utbildningen vänder sig till företagsledare/säljare/transportledare som har ansvar för kundrelationer och vill utveckla affärsmannaskapet i verksamheten.
BOKA

Affärsmannaskap Steg 1: Bookning

Starttid: 2017-12-06, Sluttid: 2017-12-07, Stad: Jönköping

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Webbinarium - SÅ Klimat Calc (2017-12-07)
Webbinarium
Välkommen till vårt webbinarium. För att du som användare ska få större förståelse för SÅ Klimat Calc har vi nu skapat ett webbinarium. Vi bjuder in dig eftersom att du finns som registrerad användare av vårt verktyg SÅ Klimat Calc.
BOKA

Webbinarium - SÅ Klimat Calc: Bookning

Starttid: 2017-12-07, Sluttid: 2017-12-07, Stad: Webbinarium

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB delkurs 5 - Trafiksäkerhet och Kundfokus (2017-12-09)
Halmstad
Vi tar upp riskerna i trafi ken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB delkurs 5 - Trafiksäkerhet och Kundfokus: Bookning

Starttid: 2017-12-09, Sluttid: 2017-12-09, Stad: Halmstad

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Nya personuppgiftslagen/GDPR (2017-12-11)
Luleå
Vår Jurist Tim Olsson informerar om den nya personuppgiftslagen och dess betydelse för dig som åkeriföretagare.
BOKA

Nya personuppgiftslagen/GDPR: Bookning

Starttid: 2017-12-11, Sluttid: 2017-12-11, Stad: Luleå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Nya personuppgiftslagen/GDPR (2017-12-11)
Göteborg [Fullbokad]
Våra Jurister Petra Åhlström och Fredrik Schroeder informerar om den nya personuppgiftslagen och dess betydelse för dig som åkeriföretagare.

Nya personuppgiftslagen/GDPR: Bookning

Starttid: 2017-12-11, Sluttid: 2017-12-11, Stad: Göteborg

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Nya personuppgiftslagen/GDPR (2017-12-11)
Göteborg
Våra Jurister Petra Åhlström och Fredrik Schroeder informerar om den nya personuppgiftslagen och dess betydelse för dig som åkeriföretagare.
BOKA

Nya personuppgiftslagen/GDPR: Bookning

Starttid: 2017-12-11, Sluttid: 2017-12-11, Stad: Göteborg

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB delkurs 1 - Sparsam körning (2017-12-16)
Halmstad
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB delkurs 1 - Sparsam körning: Bookning

Starttid: 2017-12-16, Sluttid: 2017-12-16, Stad: Halmstad

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 1 - Sparsam körning - öppenkurs - Umeå (2018-01-10)
Umeå
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 1 - Sparsam körning - öppenkurs - Umeå: Bookning

Starttid: 2018-01-10, Sluttid: 2018-01-10, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 2 - Godstransporter - öppen kurs - Umeå (2018-01-11)
Umeå
Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen branschanpassas då lastsäkring, lastning och lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 2 - Godstransporter - öppen kurs - Umeå: Bookning

Starttid: 2018-01-11, Sluttid: 2018-01-11, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 3 - Lagar och Regler - Öppen kurs, Umeå (2018-01-12)
Umeå
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafi k och övriga villkor som gäller för godstransporter. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 3 - Lagar och Regler - Öppen kurs, Umeå: Bookning

Starttid: 2018-01-12, Sluttid: 2018-01-12, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 4 - Ergonomi och Hälsa, öppen kurs Umeå (2018-01-13)
Umeå
Kursdeltagaren får information om vikten av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbete. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 4 - Ergonomi och Hälsa, öppen kurs Umeå: Bookning

Starttid: 2018-01-13, Sluttid: 2018-01-13, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

YKB Delkurs 5 - Trafiksäkerhet & kundfokus - öppenkurs - Umeå (2018-01-14)
Umeå
Vi tar upp riskerna i trafi ken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs. Genom att boka din utbildning på webben erhålls en rabatt på 100 kr.
BOKA

YKB Delkurs 5 - Trafiksäkerhet & kundfokus - öppenkurs - Umeå: Bookning

Starttid: 2018-01-14, Sluttid: 2018-01-14, Stad: Umeå

Företag

Ange ert organisationsnummer här:

Privat

Postadress

Fakturaadress om annan än postadress

Sidor

Bli medlem