OPINION - KONSTEN ATT UPPHANDLA EN HåLLBAR TRANSPORT

Konsten att upphandla en hållbar transport

POPULÄRA HALVDAGSUTBILDNINGAR

Vi har genomfört det sannolikt första och största ”fördialogprojektet” på den svenska offentliga marknaden. Syftet har varit att öka intresset och förståelsen för att offentlig sektor ska öka andelen köp av hållbara transporter med hjälp av kriterierna för Fair Transport. Detta avslutas nu med att Sveriges Åkeriföretag lämnar över sina förslag på anvisningar för upphandling av hållbarare transporter till Upphandlingsmyndigheten till deras arbete att uppdatera de nationella kriterierna inom samma område.

 

Vi har hållit ett antal halvdagsutbildningar i konsten att upphandla hållbara transporter på 11 orter runt om i landet.

 

Dessa hölls i samarbete med Upphandlingsmyndigheten och DoubleCheck och i programmet ingick bland annat en marknadsstudie med lokala och regionala jämförelser av DoubleCheck. De berättade även hur lätt det kan vara att gå vilse i en upphandling och vad du kan göra för att undvika det. Upphandlingsmyndigheten informerade om vilka krav du kan ställa för att upphandla en hållbar transport. 

 

Förutom att ansvariga tjänstemän deltog i utbildningen genomfördes också ett antal informationsluncher med ansvariga politiker för respektive region/kommun. Inbjudan skickades ut till offentliga aktörer på kommun- och landstingsnivå samt privata aktörer och självklart även till Sveriges Åkeriföretags medlemmar.


Nedan finner du presentationerna som hölls på halvdagsutbildningarna:

  • Sveriges Åkeriföretag - Om hållbara upphandlingar och Fair Transport
  • Trafiksäkerhet - Kunskap, attityder och beteende samt vikten av att ha en trafikpolicy
  • Upphandlingsmyndigheten -Kort om sociala krav i offentlig upphandling samt nuvarande kriterier för upphandling av transporter
  • DoubleCheck marknadsrapport - En marknadsstudie om den offentlig marknadens köp av transporter från bolag med Fair Transport
  • DoubleCheck anvisningar och analys - En praktisk beskrivning över hur man handlar upp hållbara transporter
  • NTF - Ett exemple från London som visar hur sociala krav i offentlig upphandling kan leda till teknisk utveckling och trafiksäkrare miljö

Mer användbar information:


Nedan finner du en analys av en bra upphandling av hållbara transporter. Denna är analyserad och kommenterad av DoubleCheck. Exemplet är taget från Stockholm Vatten och upphandlingen av "drift och transport" - Östberga ÅVC.


Här presenterar vi den offentliga sektorns köp av transporter. Det är en marknadsstudie som är uppdelad i ett antal olika län.

 

Bli medlem