PRESS & OPINION - UPPHANDLING

Upphandling

För dig som upphandlar transporter

Den här sidan är till för dig som upphandlar transporter. Nedan ser du ett antal presentationer, checklistor, upphandlingsanvisningar, analyser etc som vi, tillsammans med DoubleCheck (specialister på offentlig upphandling) och Upphandlingsmyndigheten, har producerat föra att underlätta för dig som upphandlar transporter.

 

Presentationer:

  • Sveriges Åkeriföretag - Om hållbara upphandlingar och Fair Transport
  • Trafiksäkerhet - Kunskap, attityder och beteende samt vikten av att ha en trafikpolicy
  • Upphandlingsmyndigheten -Kort om sociala krav i offentlig upphandling samt nuvarande kriterier för upphandling av transporter
  • DoubleCheck marknadsrapport - En marknadsstudie om den offentlig marknadens köp av transporter från bolag med Fair Transport
  • DoubleCheck anvisningar och analys - En praktisk beskrivning över hur man handlar upp hållbara transporter
  • NTF - Ett exemple från London som visar hur sociala krav i offentlig upphandling kan leda till teknisk utveckling och trafiksäkrare miljö

Mer användbar information:

En analys av en bra upphandling av hållbara transporter

Denna är analyserad och kommenterad av DoubleCheck. Exemplet är taget från Stockholm Vatten och upphandlingen av "drift och transport" - Östberga ÅVC.


Den offentliga sektorns köp av transporter

En marknadsstudie som är uppdelad i ett antal olika län.

 

Bli medlem