Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INDEXTAL - ANDELAR-T08

Kostnadsandelar i lastbilsserierna T08 med diesel mk1

De sammanvägda indexserierna T08 beräknas genom att SCB mäter utvecklingen för flera olika kostnadsslag som sedan viktas samman till en förändring.

Varje kostnadsslags andel bestäms när respektive T08 serie startade. Kostnadsslagen utvecklas olika sedan start och därför förändras också andelarna över tid.

På den här sidan finns andelar för kostnadsslagen K92SÅ0900 Diesel mk 1 och K92SÅ0500 Förare i de sammanvägda serierna T08 med diesel mk 1. OBS att andelarna ändras varje månad och här visas enbart aktuella andelar första månaden varje år. Vill ni se andelar för andra månader hänvisar vi i första hand till en prenumeration på SÅindex 8.

Bli medlem