Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

AKTUELLT/ARKIV - AKTUELLT/ARKIV

Välbesökt utbildningsmässa

[2013-09-29 18:38]
Sveriges Åkeriföretag Norr mötte ca 1800 ungdomar som står inför sitt gymnasieval. Läs mer »

Samverkansmöte hos Arbetsmiljöverket

[2013-09-27 10:08]
På mötet diskuterades bland annat besiktningskrav på timmerkranar och bakgavelhissar, förslag på framtida sanktionsavgifter och möjligheter till avgiftsfria arbetsmiljökurser hos TYA. Läs mer »

Förslag till sanktionsavgifter vid överträdelse mot arbetsmiljölagen

[2013-09-27 08:44]
Arbetsmiljöverket har skickat ut ett förslag på sanktionsavgifter vid överträdelser mot arbetsmiljölagen. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut om införandet av ett nytt system. Läs mer »

Rapport från transportkonferens

[2013-09-25 08:08]
Transportkonferensen Botnia Logistikdag i Övik genomfördes den 19/9. Förmiddagen, som anordnades av Handelskammaren i Västerbotten och Mittsverige, hade fokus på förändringen och satsningar som görs inom transportnäringen både på väg, sjöfart och järnväg. Läs mer »

Tunga lastbilar förbjuds för genomfart i Umeå

[2013-09-20 12:43]
Från måndag den 7 oktober 2013 förbjuds genomfartstrafik med tung lastbil i Umeå. Läs mer »

Västerbottens Handelskammares trafikutskott

[2013-09-18 10:34]
Carina Ahlfeldt träffade under måndagen medlemmarna i trafikutskottet och diskuterade bl.a. den nationella transportplanen och svaveldirektivet. Läs mer »

Fler kvinnliga lastbilsförare

[2013-09-17 08:44]
Var tionde nyanställd lastbilsförare är en kvinna enligt TYA:s senaste rapport. Läs mer »

Morell i Ramsele 19 september

[2013-09-12 11:51]
Några platser kvar till utbildning om Kör- och vilotider och analys av det samma i Ramsele 19 september. Läs mer »

Nu kör vi!

[2013-09-12 09:56]
Kom på Bil-Dahl på Ersboda i Umeå och träffa oss idag! Läs mer »

Träff hos Umeå hamn med Godstransportrådet

[2013-09-12 09:13]
Carina Ahlfeldt träffade i september Godstransportrådet på ett möte i Umeå. Läs mer om vad rådet arbetar med och vilka företag och organisationer som medverkar. Läs mer »

Stort behov av arbetsledande vägtekniker

[2013-09-06 11:33]
I november startar en helt ny utbildning för personer som arbetat några år och som vill ta klivet till arbetsledande befattning som vägmästare, projektör eller vägområdesansvarig. Framöver väntas många lediga jobb. Läs mer »

Remiss för Nationell plan 2014-2025

[2013-09-04 12:19]
Arbetet kring att svara på remissen gällande förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 är nu i full gång, Mats Andersson, Sveriges Åkeriföretag Norr har deltagit vid remissmöten i Umeå och Luleå. Läs mer »

Efterkonvertering av tunga fordon

[2013-09-04 11:48]
Nu går det att konventera Euroklass 2-3 till att motsvara Euro5. Den 1 aug 2012 ändrades reglerna så att det blev möjligt att typbesikta om fordonet för att klara kraven motsvarande Euro5, och få användas till 2020 både i miljözon och vid upphandlingar. Läs mer »

Möt oss på Mercedes-Benz Truck Tour

[2013-09-02 13:26]
Vi på Sveriges Åkeriföretag Norr kommer att finnas på ett antal utvalda platser tillsammans med Mercedes -Benz Truck Tour. Möt oss där. Läs mer »
Bli medlem