Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

WEBBENKäT FöR EU-PROJEKT

Webbenkät för EU-projekt

[2018-06-18 15:06 av Charlotta Nilsson]

IRU är en internationell, oberoende organisation för vägtransporter hos vilka Sveriges Åkeriföretag är medlemmar. IRU är en av 13 projektpartner i projektet LEARN.
Projektet ska samla företag och minska de fossila avtrycken genom hela försörjningskedjan. Bland annat genom förbättrade mät- och rapporteringsmetoder av växthusgaser inom logistiksektorn.

IRU, som representerar vägtransportsektorn, vill genomföra en undersökning via sina medlemsorganisationer för att samla in synpunkter på hinder, behov och rekommendationer för stöd, forskning och politik gällande utsläppsredovisning av växthusgaser.

 

Du hittar undersökningen genom följande länk:
https://www.surveymonkey.com/r/LEARNprojectSurvey
 

Alla svar hanteras anonymt. Senast 31 juli behöver svaren vara inlämnade.

 

Frågor skickas till william.denous@iruprojects.org

Bli medlem