Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

VI PåVERKAR I BRYSSEL

Vi påverkar i Bryssel

[2018-02-21 09:15 av Charlotta Nilsson]

Sveriges Åkeriföretag har genomfört två för branschen viktiga möten i Bryssel. Först träffade vi Lars Adaktussons (EPP – KD i Sverige) ackrediterade assistent, Dag Elfström, för att diskutera kommissionens Mobility Package. Han var påläst och visade stort intresse samt ställde relevanta frågor. Vi förklarade vårt synsätt när det gäller osund konkurrens där det osunda består i att utländska åkeriföretag konkurrera med enbart lön och ersättningar till chaufförer som grund. Här står skiljelinjen mellan de europaparlamentariker som önskar en full liberalisering av cabotagebestämmelserna och de som vill gå fram i en takt som gör att de sociala förhållandena hänger med.


Därefter mötte vi upp ackrediterad assisten, Petra Söderqvist,t till Jens Nilsson (Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet – S i Sverige). Jens är av Europaparlamentets utskott Transport och turism utsedd att vara rapportör av kommissionens förslag till ändringar i två förordningar, 1071/2009 om tillträde till yrket som vägtransportör och 1972/2009 om tillträde till den internationella godstransportmarknaden (internationella transporter och cabotage). Det gör Jens till en mycket viktigt person för oss. Även hon var oerhört insatt och påläst när det gäller dessa två förordningar. I december presenterade Jens ett ändringsförslag till kommissionens förslag. Vi framförde våra önskemål inför det fortsatta arbetet. I huvudsak är vi mycket nöjda med det som Jens och hans personal har åstadkommit. Målsättningen är tydliga regler och att dessa regler ska gå att kontrollera på ett effektivt sätt. Nu är den politiska processen igång och många fler ändringsförslag kommer att presenteras vilka kommer att vara en del i förhandlingarna med europeiska Rådet.

Bli medlem