Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

VåRBUDGETEN

Vårbudgeten

[2017-04-18 16:47 av Monica]

Vårbudgeten som presenterades idag skjuter till 700 miljoner kronor till polisen, och satsar på klimatåtgärder. Sveriges Åkeriföretag är positiv till klimatsatsningarna, men fokus på att flytta över gods till andra trafikslag är fel.

 

Lastbilar står för ungefär sju procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det är fullt möjligt att uppnå en markant minskad nivå av fossila utsläpp inom åkerinäringen om stödet och styrmedlen är rätt, och det utan godsöverflyttning.

 

Regeringen lyfter fram att man vill främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart för att minska klimatpåverkan. Vi anser att detta är fel väg att gå. Rätt förutsättningar innebär att åkerinäringen kan ställa om till fossilfrihet utan att flytta över gods. Det är både kostnadseffektivt och miljömässigt försvarbart att nyttja vägens flexibilitet och finmaskighet istället för att ensidigt se järnvägen som den enda fossilfria lösningen. Potentialen för sjöfarten och järnvägen att ta mer gods är därtill mycket liten.

 

Det som avgör hastigheten på omställningen är tillgången på hållbara och förnybara drivmedel. Där är efterfrågan idag större än utbudet. Förslaget om reduktionsplikt som nu är remitterat är ett efterlängtat långsiktigt styrmedel som stärker åkerinäringens förutsättningar att nå målen om fossilfrihet. 

 

Att regeringen i propositionen lyfter fram att frågan om fossilfria drivmedel bör drivas i EU är också glädjande. För att inte konkurrensen mellan företag runt om i Europa ska snedvridas så måste arbetet mot en fossilfri transportsektor ske även i Europa men också globalt. Det påverkar den svenska ekonomin på ett hållbart sätt, då alla inom transportområdet på sikt följer samma regelverk.

 

Att regeringen väljer att ge polisen ett extra tillskott på 700 miljoner detta år för att öka antalet polisanställda ytterligare utöver den tidigare satsningen detta år, är mycket positivt.

Likaså att regeringen lyfter fram att antalet uppklarade brott måste öka och därför nu också förstärker samverkan mellan polis och åklagare.   

 

Ökade resurser till polisen är helt nödvändigt. Åkerinäringen präglas av stenhård konkurrens, där vissa företag bryter mot lagen. Men polisen måste också få rätt förutsättningar för att upprätthålla ordning och reda på vägarna. Där hoppas vi nu på en förstärkning av trafikpolisen som idag är så få som cirka 200. Efter terrordådet i Stockholm förra fredagen så önskar nog många – och inte bara vi i åkerinäringen - en starkare polisiär närvaro.

 

 

Bli medlem