Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

VäGSLITAGESKATT – FRåN PRISKONKURRENS TILL KVALITETSKONKURRENS

Vägslitageskatt – Från priskonkurrens till kvalitetskonkurrens

[2018-03-21 14:42 av Charlotta Nilsson]

Få inom branschen kan ha undgått att regeringen presenterat ett förslag på en ny inriktning av beskattning av tung lastbilstrafik. Promemorian som beskriver inriktningen är ute på remiss och svaren ska vara inne senast 27 april. Sveriges Åkeriföretag kommer både att lämna in ett eget remissvar samt ytterligare ett genom vårt medlemskap i Fossilfritt Sverige.

 

Både vägslitageskattens vara eller icke vara samt dess utformning kan vara avgörande för svensk åkerinärings framtida konkurrenskraft. Den kommer även påverka Sveriges mål gällande omställningen till en fossilfri fordonsflotta vilket berör vår näring i allra högsta grad. För Sveriges Åkeriföretag är det viktigt att hela kostnadsbilden tas i beaktande när nya skatter och avgifter som åläggs åkerinäringen övervägs. Ett införande måste stärka svensk åkerinäring, och kan genom följande punkter också göra det.

 

1) en sänkt drivmedel- och fordonsskatt 
2) övervakning och positionering av utländska lastbilars rörelser i Sverige
3) avgift tas ut på dragbilen så att  ineffektiva tvåaxlade dragbilar inte betalar en lägre skatt

 

Vi behöver komma bort från dagens priskonkurrens med dumpade priser och nå kvalitetskonkurrens där klimatsmarta alternativ blir det självklara valet.

 

Frågan är alltså mer komplicerad än ett ja eller nej och vi i branschen måste vara med och påverka. Låt oss utveckla.

 

- En stor andel av lastbilarna på våra vägar tankar idag billig diesel utomlands och dumpar transportpriserna. En liter svensk diesel kostar idag 13 procent mer än snittet i EU. Skillnaden med billigaste landet är hela 40 procent eller fyra kr per liter (se bilden nedan). Att kombinera en vägslitageskatt med sänkt drivmedel- och fordonsskatt kan täcka upp en del av skillnaden mellan svenska och utländska transportörer och jämna ut prisbilden.

 

 

- De avgifter som idag betalas för eurovinjett står svenska lastbilar för till 70 procent. Det betyder att vi har minst 30 procent, förmodligen mer, utländska lastbilar som använder eurovinjettvägnätet. Det är alltså många fler än vad någon statistik tidigare kunnat uppvisa. Vi har idag ingen kontroll på den utländska trafiken vilket gör att övervakande lagstiftning inte kan upprätthållas. En vägslitageskatt som omfattas av alla som kör i landet och som automatiseras och kontrolleras med ett övervakningssystem via GPS för positionering minskar risken för fusk och skattesmitning. Ett sådant system skulle även kunna användas för att bland annat kontrollera olagligt cabotage.

 

- Klimatsmarta, effektiva lastbilar måste bli det självklara valet vid transportköp och icke-klimatsmarta budgetalternativ måste bort. Skattemässigt bör tvåaxlade dragbilar vara dyrare än 74- eller 90 tons fordon. Vi vill att skatt tas ut på dragbil, inte hjulaxlar, vilket innebär att effektivare ekipage inte får högre skatt vilket ökar dess attraktivitet och konkurrenskraft. Rätt utformad skatt kan alltså leda till en mer målinriktad styrning mot lägre utsläpp.

 

- Förslaget på vägslitageavgift innebär att inriktningen på vägskatt ändras från en tidsbaserad till en avståndsbaserad beskattning. Skatten föreslås omfatta europavägar, övriga riksvägar och primära länsvägar. De delar av vägnätet som har en låg trafikintensitet avseende tung trafik undantas från beskattning. Skatten föreslås även differentieras utifrån områden med och utan alternativ till vägtransporter. Den föreslagna differentieringen efter trafikintensitet och geografi gör att timmertransporter och stora delar av Norrlands inland kan undantas. En differentiering som krävs då Sverige är ett avlångt land med stora regionala skillnader. Se karta.

 

 

Promemorian innehåller inte skattenivåer eller utformning på differentiering. För att helt fullt ut kunna ta ställning till förslaget krävs mer uppgifter. Viktigt är dock att skatten är lika för alla som kör i landet samt att den automatiseras och kontrolleras på ett rättvist sätt. Sveriges Åkeriföretag ser många fördelar med förslaget samtidigt som vissa farhågor finns. Det som är viktigt för oss just nu är att fortsätta påverka till ett så bra förslag som möjligt som stärker svensk åkerinäring.

Bli medlem