Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

VäGNäT OCH REGLER FöR 74 TONS LASTBILAR

Vägnät och regler för 74 tons lastbilar

[2018-04-11 09:08 av Charlotta Nilsson]

På Trafikverkets hemsida finns nu kartor för BK4 vägnätet och villkor för fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/barighetsklass-bk4/

 

Trafikverket har beslutat att motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 ton på någon av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul.

 

Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 undantas från villkoren.

 

De grundläggande villkoren för trafikering finns i Trafikförordningen 1998:1276.

Bli medlem