Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

VäGLEDNING TILL SCHYSST KONKURRENS

Vägledning till schysst konkurrens

[2018-05-30 17:34 av tove.winiger]

Stora Branschgruppen innehåller representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Den arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. 

 

I foldern Vägledning till schysst konkurrens ges en vägledning för bättre uppföljning för sund konkurrens. En schysst marknad med tydliga och transparenta villkor som följs av alla är en förutsättning för en sund marknad där goda företag kan växa och trygga jobb kan erbjudas. 

Marknaden styrs av företag och därför räcker det inte med att myndigheter kontrollerar affärer - även privata aktörer behöver ta sitt ansvar. Inom åkerinäringen finns nu ett skärpt beställaransvar, där den som köper en transport är skyldig att kontroller att alla tillstånd finns. 

 

Vägledningens syfte är att visa på vilka uppgifter som finns att tillgå både inför en affär och när affären pågår. Att följa upp det som köpts är av stor vikt eftersom det ibland är först då det går att skilja agnarna från vetet. Vägledningen beskriver vilka uppgifter och vilken hjälp du som inköpare av tjänster kan få av myndigheter och arbetsmarknadens parter när du kontrollerar dina leverantörer. Den beskriver vad som kan känneteckna ett oseriöst företagf och vilka registreringar du kan förvänta dig. 

 

Vägledningen är generell för företag, och går inte specifikt in på de tillstånd som behövs för yrkesmässig trafik. Här kan du läsa mer specifikt om inköp av transporter: länk

Bli medlem