Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTLäNDSKT FORDON OCH SVENSKT SLäP – VAD GäLLER?

Utländskt fordon och svenskt släp – vad gäller?

[2018-04-13 13:01 av Charlotta Nilsson]

Våra medarbetare sitter på unik branschkunskap och arbetar dagligen med att stötta våra medlemsföretag i olika typer av bransch- och företagarfrågor. För några dagar sedan fick vi en fråga angående lagligheten i viss typ av körning. En av våra kunniga jurister hjälper oss att reda ut vad som gäller. 


Fråga:
Hej. Jag har sett att transportköpare anlitar utländska timmerbilar på vilka det är kopplat svenska släp. Är det helt lagligt att köra så en längre tid?

Svar:
Frågan är stor och väldigt komplex och det syns inte alltid direkt utanpå ett ekipage om det är en tillåten transport eller inte. Nedan ger vi en kort sammanfattning av reglerna för att ge er en bild av komplexiteten.

Att koppla ett utländskt dragfordon tillsammans med ett svenskt släp är i och för sig tillåtet om kopplingsbestämmelserna följs. Vidare måste mått- och viktbestämmelserna följas. I övrigt är det svårt att svara uttömmande på frågan. Det går i princip aldrig att se på ett ekipage som kör förbi om det är en tillåten transport eller inte. Det är många faktorer som påverkar om det är tillåtet eller inte, och dessa syns inte ”utanpå” ekipaget utan i varje enskilt fall måste alla faktorer grundligt utredas.

Huvudregeln är att ett utländskt motorfordon från en EES-stat, med eller utan tillkopplat släp, får lov att utföra internationella och transittransporter med stöd av ett gemenskapstillstånd från hemlandet. EES-motorfordonet får också lov att med stöd av ett gemenskapstillstånd utföra cabotagetransporter, om alla de särskilda villkoren för cabotage är uppfyllda. Vidare får ett EES-motorfordon, med stöd av ett gemenskapstillstånd, lov att utföra vägdelen av kombinerade transporter, om alla de särskilda villkoren för denna typ av transport är uppfyllda.

Dessutom är det tillåtet att, om till exempel ett svenskt åkeri behöver hyra in ett motorfordon eftersom man behöver förstärka sin kapacitet, anmäla ett EES-fordon på sitt svenska trafiktillstånd. Men detta förutsätter att det verkligen är just det svenska åkeriet som bedriver den yrkesmässiga trafiken, alltså har kostnaderna för detta och får betalt av kunden. Om man däremot anmäler ett EES-fordon som tillhör ett utländskt åkeri på ett trafiktillstånd som är utfärdat till ett annat, svenskt, företag, och det är det utländska åkeriet som bedriver den yrkesmässiga trafiken, alltså har kostnaderna för detta och får betalt av kunden, så anser Sveriges Åkeriföretag att det lutar åt att det är ett otillåtet bulvanförhållande. Grunden för regelverket förutsätter att det är den som bedriver yrkesmässig trafik också är den som har tillståndet.

Sedan måste frågan om när fordon ska registreras i Sverige också klarläggas. Huvudregeln är att motorfordon som används i Sverige också ska vara registrerat i Sverige. Det finns dock ett ömsesidigt undantag för motordrivna fordon från Danmark, Finland och Norge. Dessa får lov att användas i upp till ett år innan kravet på registrering i Sverige slår till. Dessutom finns det undantag för fordon som används i internationell vägtrafik i Sverige. Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om
1. fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sitt huvudsakliga hemvist utomlands,
2. fordonet inte är registrerat i Sverige, och
3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

/ Sveriges Åkeriföretag

 

Är du medlem och har frågor som berör näringen så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi har kunniga medarbetare inom alla områden som finns där för dig. Ring 010-510 54 00 för växeln. Annars hittar du kontaktuppgifter här: http://www.akeri.se/om-oss/kontakt

Bli medlem