Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UNIK RAPPORT OM åKERINäRINGENS EKONOMISKA UTVECKLING MELLAN åR 2006-2015

Unik rapport om åkerinäringens ekonomiska utveckling mellan år 2006-2015

[2016-09-13 11:14 av Margareta Holmström]

Unik rapport om åkerinäringens ekonomiska utveckling mellan år 2006-2015

 

Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med analysföretaget Rementum tagit fram en unik nyckeltalsundersökning baserat på 10 års branschsiffror kring ekonomisk status och utveckling mellan år 2006-2016. 6479 företag har ingått i analysen och huvuddelen som granskats är aktiebolag. Rapporten är mer fokuserad och detaljerad än exempelvis den statistik som myndigheten för Trafikanalys publicerar vartannat år. Den syftar till att belysa olika verksamhetsområden såsom bygg-och anläggning samt fjärrtransporter för att nämna några.

 

En sak är tydlig, åkerinäringen försvarar en stark position i värdekedjan, trots mycket tuff konkurrens, blygsam marknadstillväxt och ständigt ökade krav från omvärlden. Detta tack vare löpande konsolideringar och ett stenhårt fokus på affärsmässighet. Branschen omsätter drygt 160 miljarder kronor årligen, motsvarande cirka 4 % av Sveriges BNP, och präglas av konjunktursvängningar med varierande under- och överkapacitet som följd. 

 

Vinstmarginalen (före skatt) var år 2015 i genomsnitt 3,7 % för de 3500 aktiebolagen som ingick i mätningen. Det är högre än det historiska snittet, men indikerar ingen överlönsamhet i en bransch där investeringstunga beslut avlöser varandra. Som exempel kan tanktransporter nämnas, ett segment där skräddarsydda fordon ska klara mycket höga restriktioner och kraftig belastning, vilket innebär höga fordonskostnader och hög förändringstakt. 4,5 miljoner kronor för ett fordon är inte ovanligt, vilket kan jämföras med den mer lättrörliga fjärrtrafiken där en lastbil för ändamålet kan köpas för cirka 1,5 miljoner kronor.

 

Några verksamhetsområden, som fjärrtransporter och jordbrukstransporter, uppvisar relativt lägre lönsamhet över tid. En delförklaring kan vara höga investeringskostnader (jordbruk), hård konkurrens (fjärr), och priskänsliga kunder (bägge). Fjärrtransporter har, trots extremt hård konkurrens från låglöneländer och hög konjunkturkänslighet redovisat resultat över förväntat det senaste året. Det kan delvis förklaras med stark industrikonjunktur, omfattande konsolideringar, försiktiga investeringar och låga drivmedelspriser.

 

Hela rapporten är bifogad pressmeddelandet. Rapporten innehåller också en jämförelse med de tio föregående åren.

 

-          Siffror är siffror och måste sättas i ett större sammanhang där fler faktorer spelar in. Det blir därför missvisande att tala om generella branschfenomen. Tillväxt och lönsamhet skiljer sig avsevärt - både konjunkturellt och strukturellt - mellan olika tjänstesegment, säger Ulric Långberg, branschchef, Sveriges Åkeriföretag.

-          Den långsiktiga utmaningen ligger dock i den relativt låga avkastning som följer av en betydligt mer konkurrensutsatt transportmarknad. Detaljhandelns omsättning i Sverige slår rekord, år efter år, men transportörer med fokus på närdistribution kämpar med tillväxten.

-          Konsolideringar för att möta stentuff konkurrens, infrastrukturens standard, möjligheter till långsiktiga kundrelationer och hållbara investeringar är alla viktiga faktorer som skapar en framgångsrik och hållbar åkerinäring. Det är avgörande för åkerinäringens framtida kvalitet.

-          Våra medlemsföretag vill hålla en hög standard när det gäller trafiksäkerhet, socialt ansvar och miljöarbete. Avkastningsnivån i branschen behöver därför hålla denna nivå, det finns ingen ”överlönsamhet”. Det är hårt arbete som krävs för att nå lönsamhet. Inget kommer gratis, detta är en mycket investeringstung bransch, säger Långberg vidare.  

 

Rapporten säger vidare att:

o) Efterfrågan på vägtransporter i Sverige fortsatt god; men tillväxttakten sjunkande.

o) Åkeriernas intjäning ökar fortfarande; främst på grund av fallande dieselpriser.

o) Behovet att investera är relativt lågt

o) Skogs- och jordbrukstransporter är de svagaste sektorerna; främst på grund av prispress i värdekedjan.

o) Fjärr- och närdistribution samt byggtransporter visar starkast avkastning; främst på grund av allmänt god konjunktur

 

 
Bli medlem