Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TRAFIKVERKET BRISTER I VINTERVäGHåLLNING

Trafikverket brister i vinterväghållning

[2017-12-13 14:40 av synnove.adell]

Brist på plogning, sandning och saltning i vinterväglag ökar risken för incidenter och olyckor. Fortfarande förekommer tillfällen när de nationella kraven på vinterväghållningen inte uppfylls.

– Otillräcklig vinterväghållning kan medverka till olyckor och incidenter med enskilda fordon men konsekvensen drabbar ofta mångdubbelt fler trafikanter som hamnar i kilometerlånga köer och väntetider, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag. 

 

Väglagen säger att ”Väg skall hållas i för samfärdsel tillfredställande skick.” Trafikverket har ansvar för att sköta de statliga vägarna och säkerställa att trafiken kommer fram. Snöplogning och halkbekämpning är en en viktig del av driftsansvaret under vintern. 

 

Men trots att det finns mycket noggrant utformade krav för när en insats ska inledas och vara avslutad i samband med snöfall eller halka, så händer det fortfarande att riksvägarna har för låga friktionstal och att snö och is finns kvar på delar eller hela vägbanan, även denna vinter.

 

Tydliga brister framkom 

I en uppföljning av vinterväghållningen som konsultföretaget WSP gjorde åt Sveriges Åkeriföretag i mars i år framkom tydliga brister i vinterväghållningen.

 

Den 21 mars så mättes vägfriktionen på E16 öster om Falun. Fortfarande tio timmar efter en klass 1-varning från SMHI fanns 5-10 centimeter blötsnö kvar på vägen. Det var endast snöfritt i de hjulspår som trafiken själv hade kört upp.

 – Temperaturen var 3 plusgrader och då är kraven snöfria körfält vilket innebär att friktionen på vägen ska vara över 0,35. Testet visade friktionstal på 0.11-0.15 där den sämsta nivån var hälften jämfört med NTF:s halkbana, säger Mårten Johansson.

 

Har tydligt ansvar

Även om Trafikverket numera har outsourcat vinterväghållningen till driftentreprenörer så har de fortfarande ett strikt ansvar enligt lagen gentemot tredje man, det vill säga trafikanterna.

 

 – Det behövs helt klart bättre procedurer för att säkerställa att Trafikverket levererar vinterväghållning och trafiksäkert framkomliga vägar enligt lagkraven, till gagn för alla samhällets trafikanter, avslutar Mårten Johansson.

Foto: ScaniaCC BY-NC-ND 3.0

Under ser du WSP:s slutsatser efter sin kontroll av vägfriktionen utanför Falun i mars i år och tillhörande filmer.

Bli medlem