Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

SVERIGES ÅKERIFöRETAG VILL HA NY UTREDNING OM KAPACITET

Sveriges Åkeriföretag vill ha ny utredning om kapacitet

[2017-09-15 14:09 av synnove.adell]

För fem år sedan tog Trafikverket fram en utredning som innehöll förslag på åtgärder för att öka effektiviteten och kapaciteten i det svenska transportsystemet. Nu vill Sveriges Åkeriföretag och nio andra branschorganisationer att utredningen uppdateras. Helst redan i år.

 

Skälet som förs fram är att den annars riskerar att bli inaktuell.


”Vår bedömning är att resultaten i mångt och mycket är relevanta även idag. Det framgår inte minst av förslaget till Nationell plan för 2018-29. Det har dock förflutit cirka sex år sedan utredningen gjordes och mycket av materialet som utredningen vilar på är betydligt äldre än så. Därför ser vi ett behov av att låta Trafikverket, i samverkan med andra aktörer, uppdatera materialet och utvärdera var man står idag utifrån de antaganden och prognostiseringar som gjordes”, skriver de i ett gemensamt uttalande.

 

Kapacitetsutredningens mål är att öka kapaciteten, främja effektiva övergångar mellan olika trafikslag och bidra till en bättre användning av det befintliga transportsystemet för åren 2012-2025. En viktig utgångspunkt är den så kallade ”fyrstegsprincipen”. 

 

Viktigt Optimera transportsystemet  

 

Det första steget: att tänka om, påverka behovet av transporter och val av transportsätt och det andra steget: att optimera dagens system är speciellt viktiga, menar företrädarna.

 

”Det är viktigt för samhällsutvecklingen och för företagen verksamma i transportbranschen att kapaciteten i enskilt fordon eller farkost nyttjas effektivt. Men det är också centralt att kapaciteten, robustheten och tillförlitligheten i infrastrukturen är tillräckliga för att transporterna ska kunna leverera nytta”, skriver de.

 

Undertecknare är: Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Transportindustriförbund, Sveriges Hamnar, Svenska Flygbranschen, Föreningen Svensk Sjöfart, Branschorganisationen Tågoperatörerna, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Bil Sweden och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

 

Foto på förstasidan: Annika Holmén, Svevia

Bli medlem