Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

SVERIGES ÅKERIFöRETAG SYD DEBATTERADE E6 GENOM SKåNE

Sveriges Åkeriföretag Syd debatterade E6 genom Skåne

[2017-12-14 15:31 av liane.ask]

Den 24 november bjöd Trafikverket in till en eftermiddag med fokus på E6 genom Skåne. Trafikverket berättade om arbetet med pågående åtgärdsvalsstudie och presenterade sin syn på brister och behov längs sträckan.

I publiken fanns många politiker från Skåne men även Trafikutskottets Boriana Åberg (m) och Karin Svensson-Smith (mp).

Trafikverket har identifierat att flera åtgärder krävs och att det sannolikt finns behov av sexfilig motorväg mellan Vellinge och Helsingborg om prognoserna för trafikutvecklingen håller. Problemet är att det är alltför lång tidshorisont på åtgärderna. Trafikverket arbetar med tolvårsplaner, som förvisso revideras vart fjärde år. Framkomligheten är viktig och åtgärderna kan inte vänta så länge.

Seminariet avslutades med en paneldebatt där Liane Ask representerade Sveriges Åkeriföretag. Övriga medverkande i debatten var Per Tryding, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Lena Smidfelt-Rosqvist, Trivector Traffic. Patrik Widerberg, Malmö stad. Patrik Rydén, Lunds universitet. Moderate var Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Syd. Debatten blev livlig och Sveriges Åkeriföretag fick ta stor plats i debatten. 

Bli medlem