Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

SVERIGEFöRHANDLINGEN STOPPAR FöRHANDLING OM ÖSTLIG FöRBINDELSE

Sverigeförhandlingen stoppar förhandling om Östlig förbindelse

[2017-09-05 10:04 av Joachim.Wiberg]

”Eftersom projekt Östlig förbindelse inte längre finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet kommer projektet att avslutas i samband med att regeringen i vår fattar beslut om ny nationell plan”, skriver förhandlare HG Wessberg i ett pressmeddelande.

DN kunde förra veckan berätta att Trafikverket inte avsätter några pengar till den östliga förbindelsen som skulle binda ihop Norra länken med Södra länken genom en bergtunnel under Saltsjön.

 

I den förra nationella planen, som presenterades 2014, var två miljarder kronor avsatta för projektering av vägen. Men några pengar fanns inte i den nationella plan som presenterades av Trafikverket förra veckan.

”Enda möjligheten att få projektet att överleva är en principöverenskommelse om regional finansiering med berörda kommuner. Efter Stockholms besked bedömer jag att en sådan inte går att nå och väljer därför att avbryta förhandlingarna”, skriver HG Wessberg vidare i pressmeddelandet.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) säger till DN att hon anser att vägen är en statlig väg, och att den därför bör finansieras av statliga pengar. Hon menar att andra infrastruktursatsningar är viktigare än Östlig förbindelse.

– Med räls kommer vi i storleksordningen 20 miljarder. Stockholm skulle betala 2,5 miljarder. Då svarade jag HG Wessberg i dag att vi inte är intresserade av att betala för det, säger Karin Wanngård.

 Dina kritiker menar att Stockholm behöver en ringled, vad säger du om det?

– Vi ligger tungt i infrastruktursatsningar just nu. Vi har tunnelbaneöverenskommelsen, vi har gjort upp om tunnelbana till Nacka och det påbörjas fyrspår från Uppsala. Det är min prioritering.

– Men med det sagt så växer Stockholmsregionen. Vi är Europas snabbast växande huvudstad. Man måste alltid kolla på vad det finns för infrastrukturbehov.

Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) är kritisk.

– Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte klarar av sitt ledarskap, vare sig i regeringen eller i Stockholms stadshus. Trots att färska mätningar visar att en majoritet av stockholmarna och av Socialdemokraternas egna väljare vill att Östlig förbindelse byggs klarar inte Stefan Löfven och Karin Wanngård av att fatta de nödvändiga besluten för att trygga regionens långsiktiga utvecklingsmöjligheter, säger Anna König Jerlmyr (M), i en kommentar.

Tomas Eriksson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, är positiv till beskedet.

– Positivt att Sverigeförhandlingen inser att den samlade viljan från regionens aktörer är att ingen vill vara med och bidra till vägen. Nu måste vi istället hitta andra sätt att lösa mobilitetsfrågorna för ostsektorn, säger Tomas Eriksson i ett pressmeddelande.

Men trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) är arg på beskedet som han kallar för ett svek.

– Det är helt oacceptabelt. Det här kommer fogas till listan över de största sveken av stockholmsregionen i modern tid. Kostnaden för Östlig förbindelse har beräknats till 17,7 miljarder kronor och har ett planerat färdigställande år 2031, säger han.

 

Källa: DN

Bli medlem