Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

STöRRE VäGNäT FöR BäRIGHETSKLASS 4

Större vägnät för bärighetsklass 4

[2017-05-04 13:24 av tove.winiger]

Efter långa överläggningar röstade Riksdagen igenom propositionen om en högre bärighetsklass, bärighetsklass 4 (BK4). Ett viktigt tillägg som oppositionen motionerat om röstades också igenom, och innebär att vägnätet för BK4 blir större än vad som Trafikverkets rapport om möjliga vägnät visat. 

 

Den rapporten visade ett vägnät som dels hade tillräckligt god standard för tyngre fordon, och som inte heller riskerar att gods flyttas över från järnväg och sjöfart till väg. Det är denna begränsning Riksdagen nu har uppmanat Regeringen att bortse ifrån. Sveriges Åkeriföretag finner det positivt, eftersom det tidigare presenterade vägnätet är så pass litet att väldigt få åkerier skulle kunnat investera i 74-tonsfordon. Dessutom är samhällsnyttan med tyngre fordon så pass hög, att det skulle gynna svensk konkurrenskraft och bidra till klimatomställningen. 

 

I ett första skede kommer vi fokusera på att se över hur arbetet med att utse vägnätet går. I ett nästa skede bör man enligt Sevriges Åkeriföretag också se över att tillåta även längre fordon. Enligt Trafikverket är samhällsnyttan med 74 ton tunga och 43 meter långa fordon elva gånger högre än kostnaden för införandet. 

 

Bli medlem