Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

STOR KOMPETENSBRIST INFöR SOMMAREN

Stor kompetensbrist inför sommaren

[2017-06-26 16:09 av tove.winiger]

Inför sommarens semestrar är rekryteringsbehovet mycket stort i åkerinäringen. Över hälften av åkeriföretagen har inte lyckats anställa extrapersonal. Den främsta anledningen är kompetensbrist, enligt en enkät vi skickade ut till några av våra medlemsföretag i förra veckan. 

 

Kompetensbristen är en direkt effekt av att den tidigare upphandlingen av arbetsmarknadsutbildningarna underkänts och fått göras om. Nära 2500 utbildningsplatser underkändes i och med det, vilket bidrar till det stora rekryteringsbehovet i åkerinäringen. Undersökningen vi låtit göra bekräftar de indikationer vi fått i samtal med våra medlemmar, och inför semestertider blir läget än mer ansträngt. Det betyder att vi har en omfattande kapacitetsbrist ute i landet.

 

Våra medlemmar har under lång tid rapporterat om en omfattande personalbrist som ofta är det främsta hindret för utökad verksamhet. I en enkät till transportsäljande åkeriföretag tillfrågades beslutsfattare om rekryteringsläget inför semestrarna, när behovet är än högre än normalt. Resultaten visar att 57 procent inte lyckats tillgodose personalbehovet. Nio procent av de svarande har inte behövt söka extrapersonal, emedan 23 procent lyckats hitta sommarpersonal.

 

Av de som inte lyckats anställa extrapersonal, anger 70 procent att de inte funnit personer med rätt kompetens. Ytterligare 19 procent anger att kompetensen visserligen finns, men att dessa personer saknar godkänd YKB-utbildning. En av de svarande anger att om inte pensionerad personal fanns att tillgå, skulle verksamheten haverera. 

 

Bli medlem