Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

SEMINARIUM OM SäKRAD KOMPETENSFöRSöRJNING

Seminarium om säkrad kompetensförsörjning

[2018-01-08 15:42 av Charlotta Nilsson]

 

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG BJUDER IN TILL DISKUSSION OCH DEBATT

 

HUR SÄKRAR VI KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN INOM ÅKERINÄRINGEN?

 

DATUM: 30 januari 2018
TID: 13.00 - 17.00
PLATS: Blaiserummet, Grand Hotell, Stockholm
ARRANGÖR: Sveriges Åkeriföretag

 

PROBLEMBILD / FRÅGESTÄLLNING
En av vår tids största utmaningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft är kompetensförsörjning. Tillväxt och utveckling i samhället förutsätter även fungerande transporter. Utan lastbilstransporter fungerar inte industrins logistik, samhällets livsmedelsförsörjning, skola/omsorg och övrig infrastruktur stannar.

Enligt prognos kommer lastbilstransporterna öka med minst 50 % till 2030, jämfört med 2014 års siffror. Just nu råder det enorm brist på förare, så stor brist har det aldrig varit i modern tid och tittar vi framåt kommer ett troligt scenario vara att transportvolymsökningen ökar mer än sysselsättningstillväxten. Därför måste vi agera nu!

 

Varför är kompetensförsörjningen av lastbilsförare så viktigt för Västerbotten och Norrland:
- Vi är beroende av vägtransporter, då annan transportinfrastruktur inte finns i tillräcklig omfattning samt att det finns brister i tillförlitlighet
- Vi har en transportintensiv basnäring som är beroende av lastbilstransporter
- Regionens viktiga besöksnäring är beroende av tillförlitliga transporter för bland annat livsmedel och avfallshantering
- Regionens tillväxt med stora planerade infrastruktursatsningar, kräver fungerande lastbilstransporter

 

FÖRELÄSARE
- Mats Andersson, Utbildningschef, Sveriges Åkeriföretag
- Lasse Holm, Projektledare Kompetensförsörjning, TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
- Aurora Pelli, Strateg utbildning och näringsliv, Region Västerbotten
- Göran Ullberg, Nationell specialist Transportnäringen, Arbetsförmedlingen
- Magnus Carlsson, Undervisningsråd, Skolverket
- Jan Strandhede, PR- och Informationschef, Volvo Trucks Sverige

 

ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Senast 23 januari 2018 till
Epost: goran.danielsson@akeri.se
Telefon: 010-510 54 15

Bli medlem