Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

SÅ:S PETER SVENSSON På NYCKELPOSITION I BEAST

SÅ:s Peter Svensson på nyckelposition i BEAst

[2017-10-04 15:04 av synnove.adell]


Peter Svensson ansvarig för bygg- och anläggningsnätverket vid Sveriges Åkeriföretag har valts som ordförande för BEAsts anläggningsutskott.

– Det känns jätteroligt att ha fått förtroendet och att det nu finns en representant för åkarna i Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, säger han.

 

Utskottet ska arbeta med att sprida kännedomen om en ny standard för kommunikation mellan åkerier och byggföretag med namnet BEAst Supply NeC, som ska förenkla hanteringen av logistikmeddelande som används i byggprocessen.

En digital standard som detta är mycket viktig när det gäller att kommunicera digitalt för många företag. Hittills har detta enbart skötts på papper eller genom mobila system som kanske bara används av ett fåtal företag:


– Innan har man fått hitta på egna lösningar och har inte kunnat kommunicera med byggföretagen på ett smidigt sätt. Nu hoppas jag att vi får till en utveckling där företag på byggsidan kan skicka sina leveransplaner till åkerierna och att dessa kan kommunicera vad de har utfört och därefter skicka e-faktura, säger Peter Svensson.


Arbetar med hela området


Utskottet arbetar med frågor inom hela området anläggningstransporter: maskintjänster, asfalt, betong, återvinning och byggavfall samt miljö. 


Fler områden ska utvecklas den närmaste tiden:


– Vi har också arbetat fram en standard för miljöredovisning och kommer arbeta för en digitalisering av handlingar som används vid transporter av farligt avfall. Förr var man tvungen att först skriva på ett papper på arbetsplatsen, lämna över den på platsen där man tippar där alla ska skriva på och sedan dokumentera handlingarna.  Det ska nu på sikt ske helt digitalt.

 

En win-winsituation


Peter Svensson hoppas kunna bidra med åkarpespektivet men också föra med sig kunskap från åkerinäringen in i BEAst:


– Detta är en win-winsituation som jag ser det. Jag för med mig kunskap till BEAst:s medlemmar där också åkerier ingår men tar det också med mig till medlemsföretagen i Sveriges Åkeriföretag, som får ta del av matnyttig information om den nya digitala hanteringen. Sen plockar jag med mig deras perspektiv i vårt arbete i utskottet. Det är viktigt att åkeribranschen och byggbranschen arbetar tillsammans när det gäller digital utveckling, säger Peter Svensson.

Foto: Ryno Quantz

Bli medlem