Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

ROADSHOW - OM KONSTEN ATT KöPA HåLLBARA TRANSPORTER

Roadshow - Om konsten att köpa hållbara transporter

[2017-06-30 10:21 av Monica]

Transportköpare behöver ta beställaransvar utan att undersökningsplikt är ett lagstadgat krav. På så sätt kan också dessa aktörer ta hållbarhetsansvar och lättare välja sunda transporter från sunda företag.

Under juni genomfördes därför två nationella träffar med transportköpare. Några av Sveriges absolut största transportköpare från såväl livsmedelsbranschen, möbelbranschen som tung industri, deltog. Syftet var att ge en verktygslåda med tips på vad och hur de kan utföra kvalitativa kontroller av sina transportköp. Även landets största byggföretag deltog och fick en egen dag.

 

Programmet bestod av tre delar där Skatteverket, Transportstyrelsen och Sveriges Åkeriföretag bidrog med varsitt perspektiv som tillsammans utgör en bra bas och helhet för bättre kontroller och bättre transportköp.  

Skatteverket deltog med följande inriktning:  Så ser A1-blanketten ut, vad kan transportköparen kräva på plats vid en stickprovskontroll samt tips på vad köpare ska leta efter vid systematiska granskningar av sina transportköp.

 

Transportstyrelsen deltog med punkten "viktiga lagkrav som är enkla att kontrollera för en transportköpare. YKB, körkort, ADR, trafiktillstånd, fraktsedel/VAT".

 

Två träffar till är planerade att genomföras under hösten (ev fler ställen): Norr och Syd. Datum ej klara, men håll utkik och tipsa gärna din transportköpare om Roadshowen.

 

Här är ett utdrag ur programmet som vi på Sveriges Åkeriföretag fokuserade på:

  • Så kan egna kontrollfunktioner skapas utan krångel
  • SÅ visarde verktyg för uppföljning och kontroll som är utöver lagkraven men som är både effektiva och bra ur miljösynpunkt, trafiksäkerhet och socialt ansvar. (BKY, SÅ miljöcalc, Trafksäkerhetspolicy).
  • Checklista 20 frågor – en bra grund.
  • Upphandlingsverktyg inkl alkokontroll och myndighetskontroll på egna lastnings/lossningsplatsen.
  • Dagen avslutade med ”Så kan du göra en kontroll på 15 minuter”.
Bli medlem