Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

REGERINGSUPPDRAG VINTERVäGHåLLNING

Regeringsuppdrag vinterväghållning

[2018-06-14 12:09 av Charlotta Nilsson]

Regeringen har, som vi tidigare berättat om, gett Trafikverket i uppdrag att utvärdera snöröjningen och komma med en handlingsplan. Arbetet har hög prioritet och ska redovisas redan den 29 juni. Sveriges Åkeriföretag fick, som en av fem externa aktörer, frågan om att delta i arbetet. 


Under vintern 2017/2018, som varit ovanligt sträng, har stora delar av landet märkt av att snöröjningen inte fungerat som den ska. Framkomligheten har varit kraftigt begränsad med stora risker för olyckor som följd. Trafikverket har ett strikt och i lag reglerat ansvar för vinterväghållningen gentemot trafikanterna, även om utförandet lagts ut på entreprenad. Från och med i vinter införs även vinterdäckskrav på samtliga tunga fordon i Sverige.

 

Sveriges Åkeriföretag välkomnar uppdraget som givits Trafikverket. Trots vinterdäckskrav finns det inga däck som rår på en undermålig snöröjning. Sveriges Åkeriföretag arbetar året runt, både regionalt och nationellt, med att belysa, lyfta problem och ge förslag på förbättringar gällande vinterväghållningen.

 

På genomförda möten kopplat till Trafikverkets uppdrag har vi lyft fram de negativa effekterna som en undermålig snöröjning får. Bland annat stora kostnadsökningar gällande reparationer och leveransförseningar och inte minst trafiksäkerhetsriskerna och den oro som förarna känner bakom ratten.

 

Vinterväghållningen är idag otillräcklig och den översyn som nu påbörjas kommer inte en dag försent! Resultatet måste leda till åtgärder för en kvalitetsökning. Vi har även lyft fram att det behövs en tydlighet när det gäller att bärga bort fordon som ”står i vägen” i trafiken och hindrar både väghållningsfordon och vägtrafikanter.

 

I samtalen diskuterades även svårigheterna och den stress och oro som blir kring kör- och vilotidsbestämmelserna i samband med trafikstörningar kopplad till bristande vinterväghållning. I samtalen har en bredd av olika lösningsförslag lyfts fram. Vårt budskap är att man inte ska behöva riskera böter eller företagsbot på grund av orsaker man själv inte råder över.

 

Ytterligare en brist vi sett och som vi lyft fram är uppföljningen av upphandlad vinterväghållning. En stor del av lösningen till den kvalitetsökning som krävs är kopplad till utformningen av upphandlingsunderlag, både villkor och affärsmodeller och efterföljande uppföljning.

 

Arbetet fortsätter och vi påverkar!

Bli medlem