Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

REGERINGEN LåTER UTREDA SNöRöJNINGEN

Regeringen låter utreda snöröjningen

[2018-05-09 11:56 av tove.winiger]

 

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utvärdera snöröjningen och komma med en handlingsplan. Tidigare under våren har regeringen också föreslagit vinterdäckskrav för tunga lastbilar, något som Sveriges Åkeriföretag kritiserade för att inte kunna täcka upp för en bristande snöröjning. 

 

Vintern har varit ovanligt sträng och stora delar av landet har märkt att snöröjningen inte fungerat som dens ka. Framkomligheten har varit kraftigt begränsad med stora risker för olyckor som följd. Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att utvärdera snöröjningen och komma med en handlingsplan för framtiden. Uppdraget gäller det statliga värnätet och järnvägarna. Förslaget kan läsas här

 

Trafikverket har ett strikt och i lag reglerat ansvar för vinterväghållningen gentemot trafikanterna, även om utförandet läggs ut på entreprenad. Från och med i vinter införs vinterdäckskrav på samtliga tunga fordon i Sverige, efter ett förslag från regeringen. Detta finner inte stöd i forskningen, något som Sveriges Åkeriföretag påpekat. Forskningen visar att rätt vinterväghållning är avgörande, och att lagkrav på vinterdäck inte har en påtaglig nyttoeffekt i förhållande till kostnaderna. 

 

Sveriges Åkeriföretag välkomnar initiativet. Att fokusera på vinterväglag är rätt, och det är bra att Sveriges Åkeriföretags budskap om att vinterdäck inte ensamt löser problemen med en bristande vinterväghållning tagits på allvar. 

Bli medlem