Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

REDUKTIONSPLIKT INFöRS 1 JULI 2018

Reduktionsplikt införs 1 juli 2018

[2017-11-28 12:50 av tove.winiger]

I förra veckan beslutade riksdagen om budgeten, i vilken förslaget om reduktionsplikt för inblandning av förnybart drivmedel i fossilt ingick. Reduktionsplikten införs den 1 juli nästa år, och kan få konsekvenser för drivmedelspriset.

 

Anledningen till att vi överger den tidigare politiken är att den baserades på undantag från EU:s regler för statsstöd. Sverige sökte regelbundet undantag, vilket möjliggjorde en subvention på biodrivmedel men också var tidsbegränsat och därför osäkert.  Biodrivmedel, alltså förnybart drivmedel, är ännu så länge alltid dyrare än den fossila motsvarigheten. Fossil, ”vanlig”, diesel är billigare än biodrivmedel. För att nå Sveriges klimatpolitiska mål om en minskning av utsläpp av växthusgaser, behöver andelen förnybart öka.

 

Sveriges Åkeriföretag har i likhet med drivmedelsbranschen länge efterfrågat en reduktionsplikt, eftersom det till skillnad från ett subventionssystem är långsiktigt. Det harmonierar också bättre med den europeiska marknaden, eftersom alla länder i Europa har någon form av kvotsystem.  

 

Vad är reduktionsplikt?

Reduktionsplikt är ett politiskt styrmedel som syftar till att öka andelen förnybart drivmedel som används i Sverige. Det är ett helt nytt system jämfört med hur subventionssystemet fungerat. En reduktionsplikt innebär att den som säljer drivmedel måste sänka utsläppen av växthusgaser med en viss procent genom att blanda in biodrivmedel i bensin och i diesel.

 

Den 1 juli införs en reduktionsnivå om 19,3 % för diesel och 2,6 % för bensin, och procentsatserna kommer att höjas över tid i s.k. kontrollstationer. Det innebär att diesel som säljs i Sverige måste ha 19,3 % lägre utsläpp jämfört med om produkten varit helt fossil.

 

När reduktionsplikten införs, tas skattebefrielsen på biodrivmedel bort. Det skulle innebära marknadspåverkan att både ha tvång på inblandning och subvention på dessa. När reduktionsplikten införs införs alltså full beskattning även på biodrivmedel. Effekten av detta är att priset skjuter i höjden, så för att motverka det sänks skatten på bensin och diesel.

 

Konsekvensen för ett åkeri

Vi frågade Helena Fornstedt på CircleK vad konsekvenserna av reduktionsplikten är för ett åkeri. Hon berättar att drivmedelspriserna kan öka, eftersom tillgången på HVO är en förutsättning för att klara nivåerna för diesel i reduktionsplikten. ”Konsekvensen blir att drivmedelskostnaden kan komma att öka mer än vad förslaget förutsett. Det riskerar då att skapa försämrad konkurrenskraft för svensk åkerinäring och att större volymer tankas utanför Sverige. Då med mindre andel förnybart”, berättar Helena.

 

De höginblandade drivmedlen, såsom HVO100, kommer fortfarande att finnas på marknaden för de som vill köra 100 % fossilfritt.

 

Brist på råvara försvårar

För att drivmedelsdistributörerna ska kunna fylla dieselkvoten om 19,3 % minskning av utsläpp, behövs främst HVO. Sverige använder idag en stor del av den HVO som finns tillgänglig på den europeiska marknaden. Samtidigt ändras vilka råvaror som får användas i drivmedel, vilket kan leda till en bristsituation. Enligt EU:s förnybartdirektiv, får endast 7 % biodrivmedel från grödebaserade råvaror användas.

 

Att flera länder efterfrågar biodrivmedel spär på bristsituationen. Petroleum- och biodrivmedelsbranschens branschorganisationen SPBI skriver såhär: ”då andra EU-länder har liknande konstruktioner kan en brist på biodrivmedel driva de befintliga volymerna till det land som har de hösta sanktionsavgifterna”. 

 

Den här texten baseras i stor del på innehållet i SPBI:s faktakommentar, som ligger länkad till höger.

Bli medlem