Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

RAPPORTERA IN OLYCKSTILLBUD TILL ARBETSMILJöVERKET

Rapportera in olyckstillbud till Arbetsmiljöverket

[2017-10-04 14:14 av Charlotta Nilsson]

Ett par gånger per år så bjuder NTF Västernorrland i till Yrkesförarråd. Här diskuteras frågor om trafiksäkerhet kopplat till yrkestrafiken. Medverkar gör facken Transport och SEKO, NTF, Sveriges Åkeriföretag, Trafikpolisen, Arbetsmiljöverket och Trafikverket.

 

På dagens möte kom en uppmaning från Arbetsmiljöverket. De önskar att åkerierna blir bättre på att rapportera in olyckstillbud. Arbetsgivare har rapporteringsskyldighet men Arbetsmiljöverket upplever att detta inte följs i önskväd utsträckning. Den största anledningen till att Arbetsmiljöverket vill ha in tillbudsrapporter är för att de ska kunna få statistik på tillbuden och därmed kunna agera i fråga till det bättre för näringen. Exempelvis för att kunna väcka opinion för en bättre arbetsmiljö och kunna trycka på andra myndigheter och beslutsfattare. Idag har Arbetsmiljöverket svårt att agera, när de saknar underlag från avsaknad av rapportering.    

Bli medlem