Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PROPOSITIONEN GäLLANDE FöRMåNSSKATT På ARBETSGIVBETALD SJUKVåRDSFöRSäKRING

Propositionen gällande förmånsskatt på arbetsgivbetald sjukvårdsförsäkring

[2018-05-02 13:17 av Charlotta Nilsson]

Regeringen har aviserat ett förslag om att förmånsbeskatta arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Regeringen har lämnat en proposition om slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård till riksdagen. Propositionen innehåller bland annat ett förslag om att förmånsbeskatta anställda motsvarande värdet 

av premien om de har en sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivaren.

 

Propositionen har förberetts i Skatteutskottet den 19 april och datum för beslut i riksdagen är satt till den 16 maj. Om förslaget går igenom skall det träda i kraft den 1 juli i år.

 

Det är oklart exakt vilka delar av sjukvårdsförsäkringen som kan komma att beskattas eller om det är hela premien.

Bli medlem