Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRISPRESS OCH KORT FRAMFöRHåLLNING I SKOGSLOGISTIKEN

Prispress och kort framförhållning i skogslogistiken

[2017-12-19 11:11 av tove.winiger]

I en intervju om skogslogistik talar Ulric Långberg om problemen när lastbilarna inte integreras logistikkedjan. Få, stora kunder innebär en enorm prispress på de åkare som kör skogsprodukter, samtidigt som transportvolymerna ökar. Lastbilarna är inte en integrerad del i logistiken utan ses som utomstående resten av produktionen, vilket leder till ineffektivitetet och suboptimerat utnyttjande av transportresurserna. 

 

Kort framförhållning, återkommande panikbeställningar och sena ändringar i beställningen att åkerierna inte kan maximera antalet lastlagda mil, vilket ställer till det för åkerierna när det gäller att bemanna med personal och tillhandahålla lastkapacitet.

 

25 procent av skogsbolagens totala råvarukostnader är relaterade till logistik, men med ett smartare upplägg och samarbete med transportföretagen skulle kostnaderna för vägtransporter minska med upp till 15 - 20 procent.

 

Läs hela artikeln här: länk

Bli medlem