Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

POSTNORDS äGARSTöD äR ETT SVEK MOT DEN FRIA KONKURRENSEN

PostNords ägarstöd är ett svek mot den fria konkurrensen

[2017-10-20 16:46 av tove.winiger]

Nyss meddelades att avtalet som genererar två miljarder kronor till det krisande bolaget PostNord slutits. Det skattefinansierade kapitaltillskottet underminerar den fria marknaden. Det är en hårfin gräns mellan ägartillskott och statsstöd, och denna åtgärd bör granskas av de svenska såväl som de danska och europeiska konkurrensmyndigheterna. 

 

Driftstörningarna i postdistributionen har inte undgått någon, och på åkerisidan befinner sig PostNord i direkt konkurrens med åkerier som inte kan utlösa någon statlig nödraket. Den danska och den svenska staten bär ansvaret för marknadspåverkan som kan vara otillbörlig. Det är skandalöst att ett statligt ägt bolag kan missköta sitt uppdrag och med hjälp av skattemedel lösa finansiella problem. Statens dopning av marknaden är djupt skadlig och eldar på den prispress som försvårar för seriösa åkerier, anser Sveriges Åkeriföretag. 

 

Avtalet som slöts idag ska enligt Regeringens pressmeddelande stärka bolagets finansiella ställning. Totalt skjuter den svenska staten till 400 miljoner kronor; och den danska staten ett än större tillskott för att täcka upp för stora omkostnader vid uppsägning av den personal som på grund av digitalisering måste sägas upp.

 

Förutom traditionell postverksamhet som regleras i postdirektivet, ägnar sig bolaget åt transporter av gods. Transporter av gods på väg, åkerinäringens gebit, är en bransch med snäva marginaler och mycket hård konkurrens.  

 

Sveriges Åkeriföretags systerorganisation Dansk Transport og Logistik ifrågasätter att endast 2,2 miljarder kronor räcker, när det tidigare talats om upp till tre miljarder enbart för kompensationer för uppsägningar. DTL:s vd Erik Østergaard säger: "Avtalet liknar ett lapptäcke efter en långdragen och dålig förhandling som är långt ifrån i hamn – och utan garantier för att kapitaltillskottet löser PostNords långsiktiga utmaningar. Min känsla är att pengarna till driften kan användas till osund konkurrens med de privatägda åkerierna på paket- och styckegodsmarknaden."

 

DTL har dessutom skrivit till EU-kommissionären för konkurrensfrågor, Marghrete Vestager, som meddelat att hon följer fallet PostNords ekonomiska stöd. 

 

 

 

Bli medlem