Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PåVERKA VIA REGIONERNAS åRSMöTEN

Påverka via regionernas årsmöten

[2018-03-27 11:26 av Charlotta Nilsson]

Runt om i landet genomförs just nu Åkeriföreningarnas årsmöten. Ett ypperligt tillfälle för er medlemmar att ta del av den senaste informationen inom näringen och göra er röst hörd. Genom regionernas förtroendevalda framförs era åsikter på Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte. Ordföranden i varje region sitter även i Sveriges Åkeriföretags ordföranderåd som är rådgivande till centrala styrelsen.

I lördags möttes åkeriföretagen i Västra Götaland på Volvos nya Truck Center i Mölndal där de hälsades välkomna av Henrik Wickamn, regionchef väst och Patrik Persson, servicechef. Tillsammans med Johan Selvén, Försäljningschef Volvo Lastvagnar Sverige, visade de deltagarna den nya anläggningen samt informerade om de senaste inom Volvo där elektrifiering och gasfordon blir allt större.

 

Elias Trossholmen från Trygg Hansa informerade om förmånsbeskattning av bland annat sjukvårdsförsäkringar.

 

Johan Hultberg (M), representant i Miljöutskottet och EU-nämnden gav deras syn på några av valfrågorna som kopplar till vår näring. De är för tyngre och även längre fordon och anser att vi måste öka produktionen av biodrivmedel. En eventuell vägslitageskatt var de emot.

 

Vägslitageskatten kom även upp till diskussion under övriga frågor på årsmöteshandlingarna. Medlemmarna framförde en oro att detta kommer ge ytterligare ökade kostnader för branschen och att kontrollerna kommer att vara bristfälliga och därmed ytterligare öka skillnaden mellan inhemska och utländska fordon. Thomas Hammarström, regionchef SÅ, framförde Sveriges Åkeriföretags syn och förtydligade att vi inte står bakom ökade kostnader utan vi vill bland annat se en skatteväxling med drivmedel- och fordonsskatten samt att en automatiserad kontrollfunktion med GPS måste till för att eventuellt kunna stötta ett förslag. Läs mer om vad Sveriges Åkeriföretag anser om frågan.

 

Årsmötet flöt på under ledning av hedersledamot Erik Wilhelmsson, Lindome Flyttningsbyrå AB.

 


Årmötet och åkarkonferensen genomfördes på Volvos nya Truck Center i Mölndal.

 

Johan Hultberg (M), representant i Miljöutskottet och EU-nämnden pratade valfrågor.

Bli medlem