Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

OSKäLIGA SANKTIONSAVGIFTER MåSTE BORT

Oskäliga sanktionsavgifter måste bort

[2017-08-31 11:04 av synnove.adell]

Det finns stora risker för att åkerier även i fortsättningen kan tvingas betala oskäliga sanktionsavgifter om de skulle bryta mot reglerna kring kör- och vilotider. Det säger Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Transportstyrelsen har deklarerat att de vill införa förändringar i sanktionssystemet för kör- och vilotider eftersom avgifterna för vissa typer av överträdelser varit oproportionerliga utifrån överträdelsen.

 

– Vi är glada för att man vill göra det enklare att befrias från oskäliga sanktionsavgifter. Men risken finns att tillämpningen kommer att bli precis lika restriktiv som den varit tidigare och att en lång rad rättsprocesser måste äga rum för att klargöra gränserna, säger Mikael Nilsson.

Enligt förslaget ska enstaka överträdelser som saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydliga utifrån syftet med bestämmelsen kunna medföra att ett transportföretag inte behöver betala en sanktionsavgift eller får den nedsatt.

 

Krävs större tydlighet

 

Det är bra om flexibiliteten och proportionaliteten liksom regelefterlevnaden ökar, menar Sveriges Åkeriföretag, i det remissvar som nu har lämnats till näringsdepartementet, men det saknas en tydlig formulering kring när det är skäligt att ta ut en sanktionsavgift. 


– Vi vill att bedömningen ska kopplas till om företaget genomfört de åtgärder som krävs när det gäller att organisera arbetet så att förarna kan följa kör- och vilotidsbestämmelserna, säger Mikael Nilsson och fortsätter:


– Det är också viktigt att företaget har informerat förarna på rätt sätt och att det kontrollerar att kör- och vilotidsbestämmelserna följs. Företaget ska ha gjorts vad som skäligen kan krävas av dem.

 

Sanktionen måste matchas mot konsekvensen 

 

Transportstyrelsen föreslår också kraftigt höjda maxbelopp för sanktionsavgifterna som nu ska öka från 200 000 till som mest 800 000 kronor. Sveriges Åkeriföretag motsätter sig detta.

– Sanktionsavgifternas storlek i kör- och vilotidssammanhang kan inte vara isolerade från de sanktioner eller straff som finns för andra överträdelser i samhället. För att då göra en proportionalitetsbedömning av allvarligheten i att äventyra rikets säkerhet jämförd med att bryta mot kör- och vilotidsbestämmelserna så motsvarar det ett takbelopp om högst 80.000 kronor, kommenterar Mikael Nilsson.

 
Sveriges Åkeriföretag uppskattar däremot att maxbeloppet nu föreslås sänkas från tio procent till en procent av ett företags årsomsättning.

Bli medlem