Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

ÖKAD BRANSCHATTRAKTIVITET GER FLER FöRARE

Ökad branschattraktivitet ger fler förare

[2018-02-09 16:32 av Charlotta Nilsson]

Just nu råder det en enorm brist på förare, så stor brist har vi aldrig haft i modern tid. En av samhällets största utmaningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft är kompetensförsörjning. För tillväxt och utveckling krävs det även att samhällets blodomlopp, det vill säga transporterna, fungerar.

Enligt prognos kommer lastbilstransporterna att öka med minst 50 % tills 2030, jämfört med 2014 års siffror. Redan idag har våra medlemmar svårt att hitta personal samtidigt som sökandena till transportutbildningarna har minskat under en 10-årsperiod men med ett glädjande trendbrott 2017. I siffror gör TYA en långsiktig bedömning att det behövs cirka 50 000 nya lastbilsförare de närmaste 10 åren. Med de åtgärder och utbildningar som är aktuella idag så täcks behovet till ca 50% grovt räknat.

Då är det glädjande att läsa att bland annat Fordons- och transportprogrammet på Nobelgymnasiet i Karlstad är ett av de mest sökta yrkesprogrammen i kommunen. Länk

Det är även roligt att läsa Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben” där lastbilsförare lyfts fram som ett framtidsyrke! Att hela 80 % har jobb direkt efter avslutad utbildning talar tydligt för detta. Länk

För att möta efterfrågan på det framtida behovet av yrkesförare krävs insatser på flera plan. Vi måste få fler som söker sig till branschen, både till gymnasieskolans Transport- och Fordonsutbildning och vuxenutbildningarna, Yrkesvux och Arbetsmarknadsutbildning. Vi måste få fler att stanna längre i branschen samt locka tillbaka de som lämnat. Vi måste med andra ord öka vår attraktivitet! I kombination med detta måste politikerna se till att utbildningsplatserna svarar upp mot efterfrågan och att arbetsmarknadsutbildningarna genomförs kontinuerligt utan avbrott.

Ett tips till dig som åkare är att engagera er inom APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Detta för att knyta eleverna till er redan innan examen. Att som åkare engagera sig i skolornas programråd gör även det att du tidigt knyter kontakt med kommande medarbetare samtidigt som du får chansen att påverka utbildningens upplägg och innehåll.

Bli medlem