Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NYA BESIKTNINGSREGLER

Nya besiktningsregler

[2017-10-25 13:01 av jonas.holmqvist]

Nya besiktningsregler börjar gälla den 20 maj 2018

 

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Det här blir nytt:

  • De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder.
  • Regeln om respittid* tas bort. 
  • Krav på kontrollbesiktning införs för A-traktor och traktor b.

Läs mer om vad som gäller för

Följande fordon undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning under förutsättning att de har en godkänd och gällande kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden:

  • Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor och EPA-traktor som är 50 år eller äldre.
  • Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av något av ovanstående fordon.
  • Motorcyklar som är 40 år eller äldre.

Läs mer om vad som gäller för veteranfordon.

Följande fordon kan undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning

  • Tävlingsfordon (personbil och motorcykel) med orange registreringsskylt.
  • Amatörbyggda fordon och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats, som utseendemässigt och tekniskt efterliknar fordon som är äldre än 50 år (bilar) eller 40 år (motorcyklar) och sällan eller aldrig används i trafik. Förutsättningen är att fordonet är registreringsbesiktat eller att redan registrerade fordon har en godkänd och gällande kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.
  • Fordon som befinner sig på vissa mindre öar utan fast förbindelse under förutsättning är att de har en godkänd och gällande kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden samt en giltig dispens.

Läs mer om vad som gäller för tävlingsfordon och amatörbyggda fordon.

Lagstiftningen trädde ikraft den 20 maj 2017, men de nya reglerna börjar tillämpas först från den 20 maj 2018.

Observera att fordon som har körförbud fortsätter att ha körförbud även efter att de nya besiktningsreglerna börjar gälla.

Om du ställer på ett avställt fordon som har körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning, kan du idag i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontrollbesiktningen. Det innebär att du kan köra ditt fordon i tre veckor från påställningsdagen innan fordonet får körförbud. När de nya besiktningsreglerna börja gälla tas regeln om respittid bort men om du har har beviljats respittid innan den 20 maj 2018 så gäller den. Läs mer om respittid här.

 

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida här.

 

Källa: Transportstyrelsen

Bli medlem