Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NY STUDIE KRING RASTPLATSER

Ny studie kring rastplatser

[2018-03-20 14:43 av Charlotta Nilsson]

Ny studie via appen ”Live Trafik” – Hur ser behovet av rastplatser ut i landet?

Sveriges Åkeriföretag har initierat en studie via appen Live Trafik. Målet är att kartlägga behovet av rastplatser runt om i landet. Genom appen har förare som vistas längs våra vägar möjlighet att skicka in önskemål kring rastplatser. Önskemålen gäller bland annat förslag på nyetablering, antal lastbilsplatser och serviceutbud. 

 

Att det saknas uppställningsplatser över landet hör vi ofta från våra medlemsföretag. Detta stärks av en studie kring säkra uppställningsplatser som Trafikanalys genomförde 2016. Att det finns tillräckligt med tillgängliga rastplatser och uppställningsplatser längs våra vägar är av största vikt för att våra yrkesförare ska kunna ta rast och vila inom ramen för såväl arbetstidslagstiftningen och de i lag reglerade kör- och vilotidsreglerna.


Men det behövs mer information om exakt behov. Därav initiativet till studien. Var saknas det rastplatser? Vilket typ av rastplats behövs? Finns behov av parkering för släp? Hur många lastbilsplatser behövs på respektive rastplats? Detta och mer därtill ska studien via Live Trafik svara på.

 

Genom appen har de som vistas längs våra vägar en unik möjlighet att påvisa behovet av rastplatser. Att ta in och sammanställa fakta direkt från förarna ger oss en verklighetsnära bild av behovet.

 

Studien är en del av ett projekt som Sveriges Åkeriföretag driver kring rastplatser. Projektet ska påvisa nuvarande och framtida behov samt tydliggöra olika parters ansvar kring rastplatser för yrkestrafiken. Under Elmia Lastbil 2018 kommer rastplatsfrågan att synliggöras ytterligare.

 

Live Trafik är ett samarbete med Trafikverket sen 7 år tillbaka när det gäller inrapportering av avvikelser i trafiken. Exempel på avvikelser är olyckor, hinder på väg, vägskador, köer etc. Alla som laddar hem appen och skapar ett konto kan göra inrapporteringar. Nytt är alltså att apparna är uppdaterade för att ta in rapporter på var någonstans åkerier och förare önskar rastplatser och uppställning längs med våra vägar.

 

Att använda ett befintligt, väl etablerat verktyg, skapar bra förutsättningarna för att få in ett tillräckligt underlag för vidare påverkansarbete.

 

Fakta om Appen Live Trafik
Sedan starten 2011 har över 64 000 användare registrerat sig. Bara under 2017 registrerade sig nästan 20 000 nya användare. Under 2017 inkom 6 829 rapporter vilket är 19 rapporter per dag.

Appen Live Trafik går att ladda ned från App Store och Google Play.

 

För frågor om studien kontakta Ingemar Resare eller Patrick Magnusson.

Bli medlem