Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NY FöRESKRIFT GäLLANDE YKB

Ny föreskrift gällande YKB

[2017-01-27 10:24 av Lena.finnhult]

Transportstyrelsen har publicerat en ny föreskrift om YKB. Det blir hårdare krav på den som utbildar inom YKB, men ger också ökad flexibilitet vad gäller de utbildningsmål som måste ingå i fortbildningen. Tidigare har det varit 13 obligatoriska mål inom YKB-fortbildning gods, i de nya föreskrifterna ligger tyngdpunkten på trafiksäkerhet och rationell bränsleförbrukning där 8 mål är obligatoriska. 

Sveriges Åkeriföretag välkomnar den ökade flexibiliteten men har svårt att förstå varför det ska ställas hårdare krav på utbildaren. Transportstyrelsen vidhåller också sin strikta tolkning att fortbildningen bara får omfatta de mål och ämnen som beskrivs i bilagan till förordningen, önskar man fortbilda i andra mål eller ämnen måste det läggas utanför fortbildningens 35 timmar. Sveriges Åkeriföretag delar inte myndighetens tolkning och har återkommande framfört till myndigheten att dagens tolkning försvårar en kvalitativ fortbildning.


En bristande konsekvensutredning kring höjningen av lärarkravet och en myndighet som inte vågar tolka förordningen mer flexibelt är bekymmersamt. Vi anser att Transportstyrelsen i dag förhindrar att Sverige kan genomföra en fortbildning som har en högre nivå än den grundutbildning som genomförs i gymnasieskolan.

Mats Andersson, Utbildningschef Sveriges Åkeriföretag

Bli medlem