Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NOMINERA TILL STORA ÅKERIPRISET 2018

Nominera till Stora Åkeripriset 2018

[2018-04-24 15:36 av Charlotta Nilsson]

Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning har även tidigare delat ut Stora Åkeripriset under åren 2009 – 2013. Bakgrunden var att Sveriges Åkeriföretag 2009 beslutade att lägga mer fokus på att både höja åkerinäringens anseende och att stärka organisationens medlemsföretag. Under perioden 2014 – 2017 har utmärkelsen varit vilande, men nu har styrelsen i Sveriges Åkeriföretag beslutat att införa denna utmärkelse i ny skepnad. Det primära syftet med den nya utmärkelsen är att lyfta fram föredömen och goda förebilder i åkeribranschen.

 

- Priset och utmärkelsen är viktig ut flera perspektiv. Vi måste höja branschens anseende och visa på vilken framtidsbransch åkerinäringen är för att fler ska söka sig hit. Åkerinäringen har en viktig samhällsfunktion där det finns stora möjligheter till utveckling, både som anställd och företagare. Många åkeriföretag ligger i framkant gällande digitalisering och har hela tiden blicken fäst mot framtiden. Branschens positiva delar och företagande måste lyftas fram och vi är övertygade om att Stora Åkeripriset kan hjälpa till med det, säger Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.


Kriterier för att nomineras är bland annat att bolaget ska ha en stabil ekonomi med god/tillfredsställande vinstmarginal och soliditet. Fordonspark och övrig för verksamheten betydelsefull utrustning ska vara i god ordning och åkeriet ska inte ha varit föremål för några allvarliga överträdelser för exempelvis kör- och vilotider eller överlaster.
Vidare ska åkeriföretaget följa lagar och förordningar kring löner, personal, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Innovationsförmåga och proaktivitet ska vara ledstjärna i verksamheten.

Åkeriföretaget ska behandla medarbetare, kunder och leverantörer på ett respektfullt, humant och korrekt sätt, samt ha etablerat goda relationer med samhället som helhet. Det är ett plus om åkeriföretagaren är en naturlig samtalspart för politiker och myndighetsföreträdare på sina hemorter. Det är även ett plus om åkeriföretagaren har etablerat ett samarbete med yrkesförarutbildningar och andra för åkeribranschen relevanta skolor i sin hemregion.

Åkeriföretaget ska även vara med i Fair Transport.

Nomineringen är nu öppen och det är fritt för vem som helst att lämna förslag på goda föredömen inom svensk åkerinäring.

Nominering sker genom att mejla nomineringar till Svensk Åkeritidnings chefredaktör – och tillika juryordförande i Stora Åkeripriset – på mejladress anders.karlsson@akeri.se

Vinnaren i Stora Åkeripriset 2018 premieras med en pristavla/diplom. Dessutom får vinnaren förfoga över en prissumma som får lämnas som bidrag till valfri erkänd hjälporganisation.

Juryn i Stora Åkeripriset består av Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag, Andreas Lindström, styrelseledamot i Sveriges Åkeriföretag, Ingrid Skoog Bengtsson, styrelseledamot i Sveriges Åkeriföretag, David Östman, styrelseledamot i Sveriges Åkeriföretag och Anders Karlsson, chefredaktör för Svensk Åkeritidning.

Bli medlem