Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NOLLVISIONEN 2.0

Nollvisionen 2.0

[2017-04-28 13:56 av Monica]

På Resultatkonferensen i veckan lyfte ministern Anna Johansson behovet av ett omtag kring arbetet mot nollvisionen. Sverige uppfann begreppet och ska vara bäst på trafiksäkerhet, vilket vi inte längre är. Samverkan är oerhört viktig mellan myndigheter, fordonstillverkare, bransch och trafikanter.

 

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon lyfter yrkestrafiken som en viktig förebild. Från drygt 500 omkomna per år nådde vi 270 döda under år 2016. Målet 2020 är att mindre än 220 ska dödas i trafiken. Den positiva kurvan som vi haft i Sverige under senare år har planat ut och tyvärr ser vi inte ut att nå målet 2020. Regelefterlevnaden för hastighet och nykterhet måste bli bättre.

 

Flera indikatorer mäts för att målen ska uppnås och det systematiska trafiksäkerhetsarbetet är en av indikatorerna som ska följas upp. Fler ska uppmuntras att arbeta med ISO 39001 standarden för att resultatet ska bli färre döda och svårt skadade i trafiken.

Ändrad lagstiftning kring användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning är på förslag liksom införande av alkobommar på fler ställen, däribland landets hamnar.

Bli medlem