Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NEDSATTA VäGAR I ÖRNSKöLDSVIKS KOMMUN

Nedsatta vägar i Örnsköldsviks kommun

[2018-04-12 12:25 av Charlotta Nilsson]

 

Tekniska kontoret på Örnsköldsvik kommun meddelar att de sätter viktbegränsning på vägar som framgår i bilagan. Begränsningen gäller från tidpunkt den dag då vägmärken sätts upp till dess de tagits bort. Föreskrifterna gäller ej utryckningsfordon, bussar i linjetrafik, fordon som ombesörjer transporter av livsmedel, post, sopor eller slam samt lastbilar som används i underhåll av vägarna.   

 

Se pdf-dok till höger.

Bli medlem