Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

MILITäRöVNING AURORA 17

Militärövning Aurora 17

[2017-09-01 16:52 av jonas.holmqvist]

 

 

Aurora 17 är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. 

Förband i hela Sverige kommer att beröras, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Utvalda förband från Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Frankrike, Norge och USA finns med i övningen.

 

 

 Karta över övningsområdet Aurora 17

Övningen Aurora 17 utspelas till största del i Mälardalen, Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

 

 

Information från Förstvarsmakten

Försvarsmatken om övningen

Här övar vi

 

 

 

Uppsala län

UPPSALA

Ökad verksamhet med helikopter och stridsflyg på Uppsala/Ärna flygplats sker från och med måndag 18/9 till och med onsdag 27/9. Flygning sker tidvis även dygnet runt.

Under torsdag 21 september och fredag 22 september kommer många förband att omgruppera från Enköpingsområdet mot Uppsala och området norr om Stockholm. Detta medför större belastning på vägnäten i dessa områden – E18, RV55, väg 255, 263 och 269.

ENKÖPING

Mycket av den militära trafiken leds inledningsvis, måndag 18/9 till onsdag 20/9, in mot övningsområdet via cirkulationsplatsen RV70/Torstunavägen vid Ingo/Dinner på vägen mot Fjärdhundra. Under torsdag 21/9 och fredag 22/9 kommer många förband att omgruppera mot Arlanda och området norr om Stockholm och detta via Ekolsund, Skokloster och även över Uppsala. Detta medför större belastning på vägnäten i dessa områden.

Omgruppering av militära förband från Enköpingsområdet till övningsområden söder om Mälaren sker under helgen 23-25/9 med större trafikmängder genom Enköping. RV55 (Enköping – Strängnäs) och bort till RV56 (Västerås - Eskilstuna).

Enköpings närövningsområde kommer mellan 18-24/9 att nyttjas av stridsfordon varför allmänheten ej får beträda fältet då det kan medföra stor risk för skada för den som kommer i vägen för ett stridsfordon. Detta gäller dygnets alla timmar. Läs skyltar, passera ej förbi eventuella bommar/bockar då detta kan vara mycket farligt.

Huvuddelen av förbanden kommer vara grupperade i området norr om Enköping upp mot Fjärdhundra samt österut mot Örsundsbro/Litslena/Ekolsund. Försvarsmakten kommer i stor utsträckning nyttja de stora vägarna i området såsom E18, gamla E18, RV55 samt RV70.  Förband kommer inom övningen även nyttja det mindre allmänna vägnätet men även enskilda vägar efter samverkan med markägare. Detta medför att det kan ta längre tid än normalt för allmänheten att åka till och från jobbet, hämta barn på skola/förskola m.m. 

SKOKLOSTER

En övergång över vattendrag kommer att anläggas i form av en färja som kommer att transportera förband över vattnet i omgångar. Detta genomförs primärt fredag 22/9.

ÖRSUNDSBRO

Under torsdag och fredag 21-22/9 kommer en Krigsbro 5 att läggas tillsammans med en civil motsvarighet från Trafikverket under. Detta innebär hög militär närvaro inne i samhället samt hög trafikbelastning i samband med att förband ska röra sig över bron och vidare mot Uppsala/Arlanda.

 

 

Västra Götaland

GÖTEBORG
Mottagning av utländska förband, s.k. värdlandsstöd, genomförs mellan 11-20 september. Platser där det sker militär verksamhet är Landvetter flygplats, Hisingen och Göteborgs hamn. Utländska luftvärnsförband kommer att gruppera på Hisingen i drygt en vecka för att sedan att omgruppera till andra delar av Sverige. Under 8-12/9 och 16-20/9 kommer tunga transporter att ske i dessa områden men de anpassas till tidpunkter då det stör trafiken minst. Bryt eller hindra inte militärkolonner av fordon.

Skjutfälten vid SisjönSäve och Södra skärgården kommer att användas som under normal övningsverksamhet. Följ anvisningar på informationstavlor och vägbommar. 

SÅTENÄS

Ökad verksamhet med transport- och stridsflyg på Såtenäs flygplats sker fr.o.m. måndag 18/9 t.o.m. onsdag 27/9. Flygning sker tidvis även dygnet runt.

 

 

Södermanland

SKAVSTA

Ökad verksamhet med Saab SFO målflyg (både turbopropp och jet) från Skavsta flygplats sker fr.o.m. tisdag den 19/9 t.o.m. onsdag den 27/9. Flygning sker tidvis även dygnet runt.

STRÄNGNÄS

Omgruppering av militära förband från övningsområdet i Enköping till övningsområden söder om Mälaren sker under helgen 23-25/9 med större trafikmängder genom Enköping via RV55 (Enköping – Strängnäs) och bort till RV56 (Västerås - Eskilstuna).

Under söndag 24/9 t.o.m. onsdag 27/9 kommer området söder om Strängnäs mot Oxelösund tydligt att beröras av tung militär trafik och övning på allmänna vägar. Särskilt berörda områden är de kring väg 223 och 224 samt angränsande vägar.  Därtill kommer förband även att röra sig på civil mark, efter avtal med markägare.

NYKÖPING/OXELÖSUND

Under söndag 24/9 t.o.m. onsdag 27/9 kommer området söder om Strängnäs mot Oxelösund tydligt att beröras av tung militär trafik och övning på allmänna vägar. Särskilt berörda områden är de kring väg 223 och 224 samt angränsande vägar.  Därtill kommer förband även att röra sig på civil mark, efter överenskommelser med markägare.

I övningens avslutande skede ska samtliga förband som befinner sig i regionen transportera sig hem till sina respektive orter, vilket medför en ökad belastning på vägar från området kring Nyköping och Oxelösund under onsdagen 27/9 och torsdagen 28/9.

 

Stockholms län

STOCKHOLM

Den 24/9 genomförs en Försvarsdag på Gärdet. Stora mängder militära fordon kommer under söndagen också att röra sig genom staden, från norr om Stockholm, Uppsala/Arlanda-området till söder om Stockholm, Södertäljeområdet. Detta har påverkan på trafiksituationen och ska du ta dig fram i Stockholm rekommenderas du att lämna bilen hemma, och att följa informationen som ges via Trafikverket och trafikradion.

Mellan 20-27/9 kommer Hemvärnet ses öva på flera platser runtom i Stockholm, bland annat omkring Bromma flygplats, Hjorthagen, Sörentorp och Södermalm. 

KUNGSÄNGEN

Livgardets övnings- och skjutfält i Kungsängen kommer att stängas av fredag den 22/9 klockan 08.00 t.o.m. söndag den 24/9 klockan 24.00. Det innebär att det inte är tillåtet att vistas på/passera över fältet under dessa datum, varken med fordon eller till fots. Normala färdtillstånd gäller inte. Nödvändiga transporter för boende på fältet löses genom eskort in och ut. Önskemål för eskort skall anmälas i förväg, under vecka 38. Telefonnummer distribueras längre fram.

Busslinje 557 i Kungsängen kommer att gå en alternativ väg/alternativa tider mellan 22-24/9. Trafikinformation med tider och ny sträckning för bussen kommer finnas hos bussbolaget under övningen.

SÖDERTÄLJE

Under söndag 24/9 t.o.m. onsdag  27/9 kommer området söder om Södertälje tydligt att beröras av militär trafik och övning på allmänna vägar. Därtill kommer förband även att röra sig på civil mark, efter avtal med markägare.

I Södertälje kommer det under söndag 24/9 att anläggas en så kallad Däcksbro en bit in i Södertälje kanal, vid Ragnhildsborg. Denna kommer sedan att användas för att transportera förband över kanalen för vidare rörelse ner mot Södermanland.

ERIKSSUND

Försvarsmakten kommer att använda sig av bron över Erikssund under fredag 22/9 för att förflytta förband.

ARLANDA

Under torsdag 21 september och fredag 22 september kommer många förband att omgruppera från Enköpingsområdet mot Arlanda och området norr om Stockholm. Detta medför större belastning på vägnäten i dessa områden - E18, RV55, väg 255, 263 och 269.

Den 24/9 kommer stora mängder militära fordon att röra sig genom staden, från norr om Stockholm, Uppsala/Arlanda-området till söder om Stockholm, Södertäljeområdet.

 

Gotland

Ökad verksamhet med transport- och stridsflyg från Visby flygplats sker från måndag 18 september till onsdag 27 september. Flygning sker tidvis även dygnet runt.

Ökad verksamhet med svenskt och utländskt helikopterflyg sker på norra Gotland från och med tisdag 19 september till och med lördag 23 september.
Marina övningar innebärande ökad sjötrafik i mellersta och norra Östersjön samt runt Gotland under perioden 21 september till 27 september.

 

 

 

 

information från respektive Länsstyrelse

 

Örebro

För Örebro län innebär övningen framför allt militära transporter på vägar genom länet. Villingsbergs skjutfält berörs genom förberedande artilleriskjutningar samt att en helikopterbas kommer att finnas där under övning Aurora. 

Läs mer på länsstyrelsen Örebro

 

 

Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland kommer i veckan att publicera en kort information om övningen på vår webb och där länka vidare till Försvarsmaktens webb. Vår bedömning är att Östergötland inte berörs i någon större omfattning, men självklart kommer en del långa fordonskolonner förekomma i länet och om detta har vi samverkat med bl.a. Polisen, Region Östergötland och kommunernas räddningstjänst.

 

 

Södermanland

Väntar information från länsstyrelsen Sörmland

 

 

Västmanland

Västmanland kommer att vara ett län där omfattande genomtransporter kommer att ske. De större transporterna sker från Skövde genom Västerås mot Enköping. Mer information har vi tyvärr inte. Men storleken på transporterna är omfattande.

Räkna därför med en hel del störningar under framförallt vecka 38-39. All offentlig information om transportrörelserna läggs ut på forsvarsmakten.se

 

 

 Västra Götaland

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverket som hänvisar till www.skaraborgsbygden.se som publicerar:

-Övningen inleds reellt den femte september och pågår till mitten av oktober. F7 Såtenäs är igång med viss flygverksamhet och den 13:e och 14:e september påverkas väg 44 mellan Lidköping och Trollhättan av transporter.

 

Även om övning och transporter genomförs såväl i luften som på land och till havs, så är det i första hand transporter på landsväg som kommer att märkas i Skaraborg.

 

Mellan den 18:e och 19:e september påverkas sträckan Halmstad-Jönköping och vidare mot Skövdeområdet. Dessutom E20 från Göteborg, genom Skaraborg mot Örebro.

 

I slutet av månaden; mellan den 26:e och 29:e september ska ett flertal utländska förband tillbaka till sina hemländer. I det läget påverkas vägarna E20 och väg 26 genom Skaraborg.

 Läs hela artikeln hos skaraborgsbygden.se

 

 

Stockholm

Information enligt försvarsmakten ovan

 

 

 

 

Trafikinformation

För trafikinformation under övningen se Trafikverket och Trafiken.nu 
Sveriges lokalradio radio P4 (trafikradion)

Se även information om appen livetrafik som SÅ tagit fram tillsammans med Trafikverket

 

 

 

Bli medlem