Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

MEDLEMSMATERIAL GDPR

Medlemsmaterial GDPR

[2018-04-11 15:19 av Charlotta Nilsson]

GDPR börjar tillämpas den 25/5 2018 vilket är inom knappa 6 veckor. Ett av kraven i GDPR är att det ska finnas ett register över alla behandlingar av personuppgifter som företag utför i sin verksamhet. Finns inte ett sådant register så utgör det grund för sanktionsavgift.


Upprättande av register är därför en åtgärd som samtliga åkeriföretag bör prioritera när det gäller deras förberedelser inför GDPR. Vi på Sveriges Åkeriföretag släpper nu mallar, checklista och ett frågebatteri i syfte att stötta våra medlemsföretag i att upprätta ett sådant register.

 

Ni hittar detta material på medlemssidorna på www.akeri.se

Efter 25/5 2018 kommer Datainspektionen att ges ansvar som tillsynsmyndighet över regelverkets efterlevnad. Det kommer innebära företagskontroller och rättsliga processer. Den som vill undvika sanktionsavgift för brott mot bestämmelserna i GDPR bör därför ta frågan på största allvar. Hanteringen av personliga data har också givits mycket utrymme i media på sistone. Allra senast var det frågan om Cambridge Analytics och Facebook och hur 80 miljoner användares uppgifter analyserades för att påverka utgången i det amerikanska valet. Att företag hanterar personuppgifter för berättigade ändamål och ser till att uppgifterna skyddas kommer bli en stor fråga framöver.

Bli medlem